Marcel van Gent benoemd tot hoogleraar Coastal Structures aan de TU Delft

Nieuws - 02 oktober 2020 - Webredactie

De raad van bestuur van de TU Delft heeft dr.ir. Marcel van Gent benoemd tot hoogleraar Coastal Structures. Met deze uitbreiding van de afdeling Waterbouwkunde aan de TU Delft wordt de samenwerking tussen de TU Delft, Deltares en de waterbouwsector op het werkterrein van waterbouwkundige constructies verder versterkt.

Marcel van Gent, tevens als afdelingshoofd werkzaam bij Deltares, heeft de ambitie om op basis van wetenschappelijke inzichten vanuit laboratorium onderzoek, numerieke modellering en data-gedreven technieken, benodigde kennis te ontwikkelen met het oog op actuele vraagstukken op het gebied van kustwaterkundige constructies. Dit betreft de klimaatadaptatie van waterbouwkundige constructies, het ontwerpen van multifunctionele kustinfrastructuur, en life-cycle design van kustwaterbouwkundige constructies.

Van Gent is afgestudeerd aan de TU Delft (afstudeerrichting vloeistofmechanica) en is in 1995 aan de TU Delft gepromoveerd op de golfinteractie met waterbouwkundige constructies. Daarna werkte hij 25 jaar bij kennisinstituut Deltares), onder meer als afdelingshoofd van de afdeling Coastal Structures & Waves. Bij zijn inhoudelijke werkzaamheden speelt onderzoek in de laboratoriumfaciliteiten een grote rol, met name in de golfgoten en golfbassins van Deltares.

De hoogleraarpositie in de afdeling Hydraulic Engineering van de Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) is mede mogelijk gemaakt door Deltares en de Vereniging van Waterbouwers.