Modder gebruiken om onze dijken te versterken

Nieuws - 02 november 2021 - Webredactie

De zeespiegel stijgt en onze bodem daalt. Dat maakt versterking van onze kustverdediging noodzakelijk. Julia Gebert wil natuurlijke grondstoffen sparen en onderzoekt hoe fijnkorrelig, gebaggerde modder (slib) kan worden gebruikt als alternatief aarden bouwmateriaal voor dijken en taluds. Met behulp van een NWO Open Technologie subsidie van 1,4 miljoen euro kan zij haar zoektocht naar een geschikt en milieuvriendelijk materiaal beginnen.

Uiteindelijk zou het gebruik van slib als bouwmateriaal een duurzaam en economischer sedimentbeheer mogelijk maken. In het toegekende Sediment-to-Soil (S2S) project bestudeert Gebert specifiek de processen van bodemrijping en de optimalisatie daarvan om gebaggerd slib te kunnen gebruiken.

Rijping van de bodem

Vóór gebruik moet de modder een rijpingsproces ondergaan waarbij het verzadigde, ongeconsolideerde en ongestructureerde materiaal wordt omgezet in een gedraineerde, geconsolideerde, gestructureerde, biogeochemisch stabiele en milieuvriendelijke bodem die voldoet aan de vereiste mechanische bodemeigenschappen. S2S zal de wetenschappelijke basis leggen voor het begrijpen, optimaliseren en voorspellen van het complexe rijpingsproces.

De resultaten van het project zullen bestaan uit een wetenschappelijk onderbouwd protocol voor geoptimaliseerde bodemrijping, bodemrijpingsindices en een open toegankelijk model dat bezinking en consolidatie combineert met biogeochemische rijpingsprocessen.

Samenwerking

Gebert zal hierin samenwerken met haar collega Claire Chassagne (van de afdeling Waterbouwkunde) en Rob Comans (WUR). De Open Technologie subsidie maakt de aanstelling van 3 promovendi, 1 Postdoc en 1 technicus mogelijk en dekt de kosten voor benodigd materiaal.

Meer informatie

Meer informatie over het Open Technologie programma is te vinden op de website van NWO.

/* */