Studenten TU Delft onderzoeken zandige randen Marker Wadden

Nieuws - 22 september 2021 - Webredactie

Deze week doet een groep masterstudenten van de opleiding Civiele Techniek van de TU Delft onderzoek naar morfologische ontwikkeling van de stranden en duinen op Marker Wadden, de nieuwe natuureilanden in het Markermeer. Onder invloed van wind en water kennen de nieuwe natuureilanden een grote dynamiek. In de veldwerkweek staat de vraag centraal hoe de kracht van de natuurlijke processen de zandige randen beïnvloeden. Deze kennis wordt ingezet om het ecosysteem van de Marker Wadden te beschermen.

Zandige randen belangrijk

Onder leiding van onderzoekster Anne Ton (TU Delft) wordt er in opdracht van Natuurmonumenten en onder de vlag van Nationaal Park Nieuw Land door de studenten verschillende soorten metingen uitgevoerd om de ontwikkelingen op en rond de zandige randen van Marker Wadden in kaart te brengen. De zandige randen van Marker Wadden beschermen het natuurgebied erachter. Daarnaast zijn ze een belangrijk leefgebied voor dieren en planten en vormen ze daarmee één van de verschillende habitats die Marker Wadden rijk is. Ook vanuit waterbouwkundig perspectief is de ontwikkeling van de stranden en duinen interessant.

Veldwerk door studenten

Het is de eerste keer dat een meerdaags veldpracticum voor studenten op het eiland plaatsvindt vanuit het daarvoor bestemde veldstation en de groepsaccommodatie. Natuurmonumenten hoopt dat Marker Wadden als veldlocatie structureel ingebed gaat worden in de opleidingsprogramma’s van TU Delft en andere universiteiten en hogescholen. De nieuwe natuureilanden zijn voor onderzoekers een waar ‘levend lab’ en daarmee een uitgelezen onderzoekslocatie. De aanpak van de veldwerkweek sluit goed aan op de ambitie van de TU Delft en Nederlandse waterbouwers om studenten meer in aanraking te laten komen met veldmetingen en ze zo de vaardigheden op te laten doen die nodig zijn voor de waterbouwer van de toekomst.

Bouwen met zand, klein en slib

Marker Wadden is gebouwd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Natuurmonumenten en Boskalis hebben graag goed inzicht in natuurlijke processen die de stranden beïnvloeden. De verkregen inzichten helpen bij de aanleg of onderhoud van zandige randen op Marker Wadden of elders.

Marker Wadden

Marker Wadden zorgen ervoor dat de natuur in het Markermeer weer opleeft. De eilanden met geven een impuls aan de leefomstandigheden voor waterplanten, schelpdieren, vogels en vissen. Het project is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat. De aanleg van Marker Wadden, door Boskalis, wordt mogelijk gemaakt door een startbijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast dragen vanuit de overheid het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Flevoland en provincie Noord-Holland bij aan het realiseren van Eerste fase Marker Wadden.


Voor meer informatie, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Roos Kooiman, persvoorlichter Natuurmonumenten, via tel. 06 - 1353 5399 of de perstelefoon van Natuurmonumenten 033 - 4797 222. E-mail: r.kooiman@natuurmonumenten.nl 

Of met Karlijn Spoor, Communications adviser Civil Engineering & Geosciences TU Delft, T +31 15 2789885, M + 31 (0) 6 41612272, Email: K.Spoor@tudelft.nl