Zwaartekracht financiering voor onderzoek naar levende cellen en herseninteracties

Nieuws - 12 mei 2022 - Webredactie 3mE

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent een Zwaartekracht-subsidie van 142,7 miljoen euro toe aan zeven topconsortia. Hiervan is 20,8 miljoen euro toegekend aan het levende cellen consortium IMAGINE! en 21,9 miljoen euro aan het landelijk consortium  ‘The Dutch Brain Interfaces Initiative’ dat onderzoek doet naar herseninteracties. Van de faculteit 3mE nemen onderzoekers Frans van der Helm, Sergio Pequito, Alfred Schouten, Matin Jafarian en Carlas Smith deel aan de twee consortia.

IMAGINE!

Carlas Smith, onderzoeker bij het Delft Center for Systems and Control neemt samen met Elizabeth Carroll en Sjoerd Stallinga (allebei ImPhys) deel aan IMAGINE! (Innovative Microscopy And Guidance of cells In their Native Environment). Dit onderzoeksprogramma richt zich op het bekijken en besturen van cellen in onze weefsels. De drie mede-aanvragers zullen aan het 10-jarige programma bijdragen door nieuwe soorten microscopen te ontwerpen, om de kloof tussen de celbiologie en de fysiologie van weefsels te overbruggen. Ook zullen ze slimmere vormen van microscopie ontwikkelen, die licht niet alleen gebruiken om foto’s te maken, maar die ook actief de ontwikkeling van de onderzochte levende cellen sturen met een technologie die optogenetica heet.

‘The Dutch Brain Interfaces Initiative’

Het landelijk consortium ‘The Dutch Brain Interfaces Initiative’ wordt geleid door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit onze faculteit zullen Frans van der Helm en Wouter Serdijn (EWI) het onderzoek leiden, samen met hun team dat bestaat uit Sergio Pequito, Alfred Schouten en Matin Jafarian. Het team richt zich op de ontwikkeling van computermodellen en de microfabricage-technologie voor de ontwikkeling en validering van closed-loopbesturing voor neurale protheses. Die protheses kunnen ons verloren zintuigen en controle teruggeven, waardoor we letsels kunnen omzeilen en een ongekende reeks hersenaandoeningen kunnen behandelen, waardoor doven, blinden, verlamden en geestelijk gehandicapten weer een betere kwaliteit van leven zullen krijgen. 

Lees meer over de Zwaartekracht onderzoeksprogramma’s