In de media

30 maart 2020

John van den Dobbelsteen in diverse media

TU Delft en Van Straten Medical hebben een proces ontwikkeld en getest om mondkapjes zeker vijf keer te kunnen gebruiken. Het proces is direct en overal inzetbaar.

27 maart 2020

Jaap Harlaar in diverse media

Masterstudenten Technical Medicine van de TU Delft, onder leiding van prof. dr. ir. Jaap Harlaar, willen zo snel mogelijk een simpel en relatief goedkoop beademings­apparaat ontwikkelen.

17 maart 2020

Lorenzo Botto in diverse media

Researchers develop first model to guide large-scale production of ultrathin graphene

12 maart 2020

Andrea Mangel in Delta

Een schip met 95 vrouwen voer afgelopen december naar Antarctica. Een van hen was promovenda Andrea Mangel Raventos. Wat beleefde ze daar en wat neemt ze mee naar Delft?

12 maart 2020

Rudy Negenborn in Binnenvaartkrant

Hoe kan het vervoer over de Rijn tussen Rotterdam/Antwerpen en Bazel verbeterd worden? Dat is de centrale vraag in het onderzoeksprogramma Novimove: Novel inland waterway transport concepts for moving freight effectively. De Europese Commissie heeft vanuit Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, bijna 9 miljoen euro toegekend aan dit vier jaar durende programma.

12 maart 2020

Maria Santofimia in Green Light

Experts van de TU Delft werken samen met een internationaal consortium aan een nieuwe martensitische staalsoort voor automotive toepassingen: QPInox-staal. Dit is net zo sterk als alle reguliere staalsoorten tot nu toe en – zoals de naam zegt – ‘inox’, dus roestvrij. Hoe dat kan, en wat dat betekent voor de recycling, vertelt professor Maria Santofimia Navarro.

11 maart 2020

Arjo Loeve in diverse media

De plaats van een misdrijf wordt in de regel heel precies in kaart gebracht. Een nieuw, digitaal meetinstrument voorkomt dat daarbij sporen worden gewist.

10 maart 2020

Klaas Visser in De Ingenieur

Er worden steeds meer schepen gebouwd met elektromotoren aan boord. ‘De samenleving vraagt steeds luider om emissieloos varen. Daardoor gaan ook steeds meer scheepsbouwers zich richten op emissieloze aandrijving van schepen’, zegt Klaas Visser.

09 maart 2020

Maarten van der Elst in diverse media

Willen we de zorg betaalbaar en bereikbaar houden dan hebben we technologie hard nodig. De invoer daarvan moet dan wel gebeuren op een manier die recht doet aan de waarden van patiënten.

02 maart 2020

Ad van Wijk in diverse media

Waterstof is volgens de Delftse hoogleraar prof.dr. Ad van Wijk een van de meest duurzame stoffen om energie in op te slaan.