Van Leeuwenhoekpark als 'proeftuin'voor Nederland

Nieuws - 05 augustus 2018

Dagelijks meten om te anticiperen op kimaatverandering

Na de zomerperiode zullen meetinstrumenten voor klimaatonderzoek worden geplaatst op de toekomstige locatie van het Leeuwenhoekpark in Nieuw Delft. Het Van Leeuwenhoekpark komt op het dak van de spoortunnel te liggen. Het park begint bij het Centraal Station Delft en loopt door tot Leeuwenstein. Op advies van Marjolein Pijpers-Van Esch (assistent professor TU Delft) wordt het toekomstige park een 'laboratorium voor klimaatonderzoek'.