Arseen is een natuurlijk element en komt in Nederland op een aantal plekken van nature in de bodem en in het grondwater voor. Volgens de WHO (World Health Organization) vormt arseen een gezondheidsrisico indien het in hoge concentraties wordt ingenomen. Maar in de toekomst zal de limietwaarde van arseen in het drinkwater wellicht worden verlaagd.

Nederlandse drinkwatermaatschappijen worden dan genoodzaakt hun zuiveringsinstallaties aan te passen om in de toekomst aan de vernieuwde norm te kunnen voldoen. Daarom onderzoekt Jink in het Waterlab hoe arseen op een effectieve manier uit drinkwater gezuiverd kan worden. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater zal op deze manier aan de norm kunnen blijven voldoen.

Er zijn verschillende manieren om arseen uit het water te filteren. Een kostenbatenanalyse speelt hierin een belangrijke rol, want huidige beschikbare technieken zijn kostbaar of vereisen het gebruik van zware en gevaarlijke chemicaliën. Het liefst filtert Jink arseen uit het grondwater zonder iets bij te bouwen en zonder zware chemicaliën toe te voegen. ‘Chloor toevoegen kan een oplossing zijn, maar dat wil je niet.’

Reactor

Daarom optimaliseert Jink in het Waterlab een chemisch proces dat arseen op een effectieve manier verwijdert en dat kan worden toegevoegd aan een bestaande zuiveringsinstallatie. Hij ontwikkelt een reactor die op verschillende plekken in Nederland arseen kan verwijderen. ‘Al het water is anders, alleen al in Nederland heeft het grondwater op iedere plek weer net een andere concentratie. Daarom is arseenverwijdering nergens hetzelfde.’ In het Waterlab onderzoekt Jink de chemische reacties in bekerglas. Daarnaast doet hij ook onderzoek op locatie bij verschillende waterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Gepubliceerd: maart 2016