Een gigantische beer van zestien meter kijkt uit over het immense terrein van Mysteryland. De zon schijnt, de festivalbezoekers zijn uitgelaten en de harde dreun van de bass laat hun neusvleugels trillen. Tussen de podia en kleurrijke vlaggen hangt een witte TU vlag van onderzoeker Tim van Oijen. Niet een alledaags podium waar je een wetenschapper zou verwachten. Wat onderzoekt hij op dit grootschalige dance-event?

Tim, promovendus van de afdeling Transport & Planning, bezocht met zijn team het festival om het gedrag van de festivalgangers in kaart te brengen. Tim’s meetinstrument was een zelf ontwikkelde app. Met de deelnemers, die hij ter plekke en via facebook benaderde, heeft hij gemeten welke podia ze bezochten, in welke volgorde en hoe lang ze bij elk podium bleven staan. Op basis van hun GPS-posities analyseerde hij hoe de festivalgangers zich over het terrein verplaatsten en welke invloed dit had op de drukte op de enige brug die het noordelijke deel van het terrein met het zuidelijke deel verbindt.

Veilig en comfortabel

“We willen beter in staat zijn om het gedrag van festivalgangers te beschrijven en methodes ontwikkelen om op het individuele niveau met deze bezoekers te communiceren”, legt Tim uit. Dat biedt namelijk mogelijkheden om bezoekers beter te spreiden over het evenemententerrein. Dat is vooral voor organisatoren en crowdmanagers bij de gemeente en politie essentieel. “Zij willen tijdens evenementen zorgen dat mensen veilig en comfortabel kunnen bewegen. Door bij verwachte grote drukte maatregelen te nemen wordt een onveilige situatie voorkomen”.

Mobiele applicatie

Met de app konden de gebruikers ook de optredens beoordelen met 1 tot 5 sterren. Het is interessant om te weten of de beoordelingen van huidige en vorige optredens invloed hebben op de podiumkeuze van bezoekers. Om een indruk te krijgen van hoe festivalgangers hun activiteiten plannen en in welke mate zij zich houden aan hun voorgenomen plan, heeft Tim de deelnemers van de app op bepaalde momenten gevraagd wat hun volgende geplande activiteit was. “Door de planning van de deelnemers te vergelijken met hun daadwerkelijk vertoonde volgende activiteit, krijgen we inzicht in de mate waarin festivalgangers handelen volgens een strikt plan. Inzicht in de volgzaamheid van appgebruikers is van essentieel belang als je met een mobiele applicatie drukte wil beheersen. De resultaten bieden een aanknopingspunt om te bepalen op welk punt in het planningsproces advies van een app het best kan worden geïntegreerd”.

Gepubliceerd: september 2016

Tim van Oijen


ALLEGRO

Dit experiment is onderdeel van ALLEGRO – een ERC project van TU Delft en het AMS instituut. Het project richt zich op het vergroten van de kennis over ‘active modes’: wandelen en fietsen. Naast het ontwikkelen van theorieën en modellen om wandel- en fietsgedrag beter te begrijpen, wordt er binnen het project gekeken naar de toepasbaarheid van recente ontwikkelingen op ICT gebied, waaronder de opkomst van smartphones en social media, voor real-time dataverzameling en advies.


Interessant? Lees dan ook: