Luxemburg

Elke jaar vind er veldwerk plaats in Luxemburg. 20 studenten gaan voor 1 week verschillende metingen uitvoeren op het gebied van stroming, bodemparameters, grondwaterstand, bodemvochtgehalte, metrologische gegevens, ecologie, riviertechniek en sanitair.

Veldwerk wordt gedaan in kader van CT5471 “Hydrological and ecological fieldwork in riversystems”.