Nut van neerslagvoorspelling voor de sturing van een polderboezemsysteem

Achtergrond van het onderzoek

Het gebruik van een neerslagvoorspelling kan in theorie leiden tot een beter peilbeheer. Er is immers de beschikking over meer informatie. Of dat in praktijk ook daadwerkelijk betere sturingsacties oplevert hangt af van een aantal factoren. In deze studie wordt het verband gelegd tussen enerzijds de bruikbaarheid van een neerslagvoorspelling en anderzijds de lengte van de voorspellingshorizon en de betrouwbaarheid van die voorspelling. Inzicht in de genoemde relatie kan duidelijk maken of een voorspelling zinvol is, en zo ja, in welke vorm. Het onderzoek is gedaan door middel van een case studie, waarin gebruik is gemaakt van een model van de Friese Boezem en twee polders.

Geavanceerde regelaar

In de case studie is gebruik gemaakt van een aan de TU Delft ontwikkelde regelaar die het systeemgedrag bij verschillende combinaties van inzetten voor enkele dagen vooruit kan evalueren. De beste inzet is dan de inzet die het beste voldoet aan de sturingsdoelstellingen: het vasthouden van de gewenste waterstand en een effici├źnte inzet van de kunstwerken (o.a. meer inzet sluizen en minder inzet gemalen).

Overzicht resultaten

Enkele resultaten uit het onderzoek:

  • Bij zeer hevige neerslag wordt het peilbeheer op de boezem verbeterd door gebruik van een lange voorspellingsperiode, zelfs wanneer die voorspelling onnauwkeurig is.
  • Bij ÔÇśnormaleÔÇÖ neerslag is het peilbeheer op de boezem nauwelijks gevoelig voor de nauwkeurigheid van de voorspelling, maar wordt met een goede of redelijk nauwkeurige voorspelling wel een effici├źntere inzet van de kunstwerken bereikt.
  • Ook blijkt dat door het gebruik van een neerslagvoorspelling de berging in de polders beter kan worden gebruikt zonder dat dat tot een lagere gewasopbrengst leidt. Het resultaat is een verlaging van de belasting op de boezem in extreme omstandigheden.

Enkele conclusies

Wat een zinvolle neerslagvoorspelling is, is voor elke watersysteem anders. Voor veel boezemsystemen geldt: voor een langere voorspellingsperiode is het voornamelijk van belang te weten of een bepaalde neerslagdiepte wordt overschreden. Wanneer dat niet het geval is, dan kan met een redelijk nauwkeurige voorspelling voor de korte termijn een effici├źntere inzet van de kunstwerken worden bereikt.