Architectural Engineering and Technology

De afdeling Architectural Engineering and Technology (AE+T) loopt voorop bij een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw: voldoen aan de vraag naar betere gebouwen binnen de beperkte bronnen van onze planeet. Deze grote uitdaging vereist een fundamentele verschuiving in de manier waarop de gebouwde omgeving wordt gewaardeerd, ontworpen, gebouwd, geëxploiteerd, onderhouden, getransformeerd en ontmanteld.

Onze missie is dan ook om op ingenieuze wijze, met kennis en door experiment en ontwerp, bij te dragen aan een gebouwde omgeving met positieve waarde voor mens en milieu. Met positieve waarde bedoelen we: gebaseerd op hernieuwbare bronnen, duurzaam, circulair, gezond en digitaal uitgewerkt. Dat doen we met een integrale aanpak die is geïnspireerd door en gebaseerd op innovatie in bouwtechniek, installatietechniek, engineering, constructie, architectonische en ruimtelijke informatica en vormgeving. Dit in combinatie met een scherp oog voor de meer esthetische, comfort- en gezondheidsgerelateerde kenmerken van de gebouwde omgeving.

Bij AE+T pakken we deze uitdaging specifiek aan door:

  • Het ontwikkelen en verkennen van nieuwe ontwerp- en fabricagemethoden, tools en nieuwe technologieën voor de duurzame gebouwen van de toekomst, en innovatieve oplossingen voor de grote aantallen verouderde gebouwen;
  • de volgende generatie bouw- en ontwerpprofessionals en architecten uit te rusten met de nieuwste technologische kennis, vaardigheden en oplossingen die nodig zijn om de uitdaging aan te gaan;
  • het helpen ontwikkelen en leveren van op technologie gebaseerde innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, door samenwerkingen met vooraanstaande nationale en internationale partners.