The start of your studies in Applied Mathematics

The academic year will begin on Monday, September 4, 2023. That morning, you will be welcomed by the core team of the Engineering Mathematics program. This team consists of programme director Wolter Groenevelt, bachelor coordinator Joost de Groot, study advisor Nadia Palliser and education coordinator Martine van der Laag-Hoogendijk.

During this meeting you will receive useful information about the program and you will be introduced to the program. This introduction will take place on campus. At the end of August you will receive an email with information about this first day. On the website Find your way around TU Delft you can find more answers to general questions. Information about the EWI faculty can be found on the student portal.

Below are a number of frequently asked questions about the bachelor of Applied Mathematics. If you still have questions, please contact us via programmecoordinator-eemcs@tudelft.nl. Please mention your name and student number in the email.

Het studiejaar gaat van start op maandag 4 september 2023. Je wordt die ochtend welkom geheten door het kernteam van de opleiding Technische Wiskunde. Dit team bestaat uit de opleidingsdirecteur Wolter Groenevelt, de bachelorcoördinator Joost de Groot, de studieadviseur Nadia Palliser en de onderwijscoördinator Martine van der Laag-Hoogendijk.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je nuttige informatie over de opleiding en wordt je wegwijs gemaakt binnen de opleiding. Deze introductie zal on campus plaatsvinden. Eind augustus ontvang je een email met informatie over deze eerste dag. Op de website Wegwijs op de TU Delft staan meer antwoorden op algemene vragen. Informatie over de faculteit EWI vind je op de studentenportal.

Hieronder staan een aantal veel gestelde vragen over de bachelor Technische Wiskunde. Heb je hierna nog vragen, neem contact met ons op via programmecoordinator-eemcs@tudelft.nl. Vermeld naast je vraag ook je naam en studentnummer in de mail.