Merkarchitectuur

Herkenbaar TU Delft door gebruik van één logo

Een sterk TU Delft merk zorgt voor meer impact en herkenbaarheid van onze communicatie. Hier dragen alle onderdelen en faculteiten van de TU Delft aan bij. In de merkarchitectuur van TU Delft werken we dan ook vanuit één TU Delft merk waarbij we in het ontwerp ruimte houden om de afdelingen en universiteitsonderdelen te benoemen.

De TU Delft en alle onderliggende onderdelen hanteren één logo. Andere logo’s naast of in plaats van het TU Delft logo zijn niet toegestaan. Uitzondering geldt voor onafhankelijke stichting en BV’s waarin TU Delft participeert zoals FlexDelft, SAM|XL en Robovalley. Hiernaast het gewenst TU Delft merkbeeld.

Meer over het logo


Extensie ter verduidelijking afzender

Het is mogelijk om naast het TU Delft logo gebruik te maken van een extensie die achter het TU Delft logo geplaatst wordt. Deze zetten we in indien duidelijkheid over de specifieke afzender binnen de TU Delft noodzakelijk is. De extensie kan gebruikt worden voor afdelingen, faculteiten, instituten en ‘research initiatives’. De extensie bestaat in geen geval uit afkortingen, gebruik van dubbele woorden (als Delft) en is niet toegestaan voor opleidingen, projecten, labs en campagnes. Hier zie je hoe een dergelijke extensie kan worden weergegeven. Voorkeursgebruik is horizontaal. De compacte versie wordt gebruikt wanneer dit uit leesbaarheid noodzakelijk is.

Meer over extensies


Andere manieren om te differentiëren

Een sterk TU Delft merk is gebaar bij een zo consistent mogelijk gebruik van haar logo. Herkenbaarheid voor een programma of onderdeel van de TU Delft kan ook in andere manieren worden gevonden. Denk aan gebruik van stijlelementen, fotografie of in tekst. Op deze huisstijl website vind je alle elementen van deze stijl terug en verschillende hulpmiddelen om deze effectief toe te passen.

Voor vragen of advies hierover kun je contact opnemen met het team Visuele Communicatie:

visualcommunication@tudelft.nl


Downloads

Een overzicht van extensies vind je in de PDF op het intranet.