Extensies

Een 'eigen' logo voeren

Onze visuele identiteit, merkarchitectuur en tone-of-voice bevorderen de herkenbaarheid van de TU Delft. Bepaalde onderdelen van de TU Delft voeren binnen de TU Delft een  ‘eigen’ logo, door middel van een zgn. logo extension.

Eerste en tweede laag

In een logo dat gebruikt maakt van een extensie, onderscheiden we twee ‘lagen', net als in de merkstrategie. De eerste laag is gereserveerd voor het overkoepelende TU Delft logo. 


Logo extensies

Een logo extensie is een extra tekst, anders dan een descriptor, geplaatst achter het logo en gescheiden door een verticale lijn. De extensie wordt gebruikt om afdelingen aan te duiden.

Een logo extensie kan worden aangevraagd via het Visual Communication Team van de TU Delft. Stuur een e-mail naar: visualcommunication@tudelft.nl. De toekenning van een logo extensie is aan voorwaarden verbonden.


Eerste en tweede laag

De eerste laag wordt gevormd door het logo van de TU Delft zonder de extensie. De tweede laag wordt gevormd door de extensie.


Derde laag

Voor onderdelen van de TU Delft die geen recht hebben op een logo extensie is er een label ontwikkeld.
Het label combineer je met het hoofdlogo of de logo extensie van jouw faculteit, instituut of afdeling.
Plaats het label op een geschikte plek, passend bij het middel.
Via visualcommunication@tudelft.nl kun je het label aanvragen.


Downloads