Masterclass 11 november 2021

De Water-Energy-Food Environment Nexus: kansen voor IenW?

De Verenigde Naties heeft zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) opgesteld die de basis vormen voor duurzame ontwikkeling. De samenhang tussen welzijn, economische welvaart en een gezond milieu speelt hierin een belangrijke rol. Twaalf van de SDGs zijn gerelateerd aan het duurzaam gebruik van grondstoffen voor productie, distributie en gebruik water, voedsel en energie en hebben grote implicaties voor het functioneren van het land-water-lucht ecosysteem. Met de Water-Energy-Food Environment Nexus aanpak kunnen we de impact van het gebruik en de competitie voor deze grondstoffen analyseren en kunnen we de onderlinge afhankelijkheden slim benutten voor integrale beleidsvorming. Op verschillende plekken ter wereld wordt er al nagedacht en geëxperimenteerd met samenhangende acties rond voedsel, water en energie. De Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling Expo Dubai 2020 heeft zelfs uniting water-energy-food als thema. Wat houdt het concept precies in, welke meerwaarde kan het hebben en biedt het IenW ook kansen bij grote transitievraagstukken?

Twee experts leiden en wijden ons in. Aansluitend is er tijd voor vragen en discussie.

Detlef van Vuuren is een internationaal actieve wetenschapper op het gebied van mondiale duurzaamheidsvraagstukken en werkte onder andere mee aan de klimaatscenario’s van het IPCC. Hij is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek ontwikkelt Van Vuuren modellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel van scenario’s. Hij houdt daarbij rekening met de wisselwerking tussen klimaat, milieu, leefomgeving en economie. Ook doet hij onderzoek naar strategieën voor adaptatie aan mondiale milieuproblemen waarbij hij zijn ontwikkelde modellen kan toepassen. Van Vuuren heeft een indrukwekkend CV met bestuursfuncties, onderzoeksprojecten en publicaties in verscheidene wetenschappelijke journals, zoals Nature, Science, Nature Climate Change, PNAS en Environmental Research Letters. Hij is ook onderdeel van het redactiebestuur van twee wetenschappelijke journals: Climatic Change en WIRES Climate Change. Tijdens de masterclass zal hij vooral ingaan op mondiale toekomstscenario's en de mogelijke samenhang tussen energie, klimaat, land en voedsel en water.

Joop de Kraker is hoogleraar Sustainability Assessment bij ICIS, Universiteit Maastricht. Zijn focus op dit gebied ligt op participatieve beoordelingsinstrumenten en op de ondersteuning van multi-actor leerprocessen. Hij richt zich in onderzoeksprojecten hoofdzakelijk op duurzame stedelijke ontwikkeling, en in het bijzonder op de rol van Urban Living Labs daarin. Zijn oorspronkelijke achtergrond ligt in de agro-ecologische systeemanalyse, modellering en beslissingsondersteuning.
De Kraker heeft ook een aanstelling bij de Open Universiteit als universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen. Zijn onderzoek in die functie richt zich vooral op ecosysteemdiensten en technology-enhanced learning for sustainable development, zowel in formele als professionele contexten. De Kraker leidt onder meer het Europese (VerDuS-)onderzoekproject GLOCULL, waarin experimenten met de voedsel-water-energie-benadering worden gedaan in Urban Living Labs in zeven landen (Brazilië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden). Tijdens de masterclass zal hij vooral ingaan op deze experimenten en op de betekenis van het nexus concept voor stedelijke duurzaamheidstransities.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/ASA en TU Delft.

Door: Detlef van Vuuren (PBL en UU) en Joop de Kraker (UM en OU)
Datum: 11 november 2021
Tijdstip: van 15.00 tot 16.30 uur 
Locatie: online, u ontvangt een WebEx-link van ons
 

AANMELDEN