Masterclass 29 maart 2022

Climate change: shaping urban resilience

Voor een effectief klimaatbeleid – mitigatie én adaptatie – is het nodig om samen te werken over departementsgrenzen heen en ook dwars door alle overheidsschalen. De rol van overheden, burgers en andere stakeholders in de dagelijkse leefomgeving in onze stedelijke gebieden is hierbij niet te overschatten. Hoe kunnen zij samenwerken om klimaatverandering het hoofd te bieden? En hoe kunnen beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de kritische infrastructuur ondersteund worden met recent ontwikkelde inzichten en instrumenten?

Twee experts belichten deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Aansluitend is er tijd voor vragen en discussie.

Nota bene: de masterclass is deze keer grotendeels in het Engels!

Dr. Mendel Giezen is werkzaam als universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Zijn onderzoek- en onderwijsfocus ligt op klimaatbestendige steden, stedelijke CO2--mitigatie en de integratie van nieuwe technologieën in stedelijke planning. Hij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Een ervan is bijvoorbeeld ‘C.U.RES: circulaire stedelijke verantwoordelijkheden’. In dit project werken onderzoekers en stakeholders binnen de gemeente Amsterdam zich bezig met de veranderende sociale, politieke en ecologische verantwoordelijkheden van stedelijke partijen. Tijdens de masterclass zal Giezen vooral ingaan op de ‘klimaatgovernance’ vanuit het perspectief van grote steden en stedelijke stakeholders.

Prof.dr. Tina Comes is full professor in Decision Theory & ICT for Resilience and the director of the TPM Resilience Lab at Delft University of Technology. The resilience lab focuses on leveraging our engineering expertise to improve societal resilience in a world that is becoming more complex and uncertain – and therefore increasingly exposed to cascading effects. Think of the recent pandemic, the Limburg floods, loss of biodiversity, socio-economic instability and climate change of course. The Resilience Lab is investigating how resilience can be improved in various projects together with policy-makers. The researchers are pioneering new methods and tools, using new technologies and data. Themes within the lab are complexity, justice, and collective action. Comes herself has a background in decision-making and studies the decisions of individuals and groups in the context of risks, crises and disasters. During the masterclass Comes will mainly focus on addressing critical infrastructure interdependencies and cascading effects.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/ASA en TU Delft met medewerking van de Universiteit van Amsterdam.

Door: Mendel Giezen (UvA) en Tina Comes (TUD)
Datum: 29 maart 2022
Tijdstip: van 15.00 tot 16.30 uur 
Locatie: online, u ontvangt een WebEx-link van ons

AANMELDEN

Mendel Giezen

Tina Comes