MSc met een Nederlands diploma

Wil je met een Nederlands bachelordiploma een masteropleiding volgen aan de TU Delft? Ga dan na of jouw bachelordiploma toelating geeft tot de master naar keuze. Kijk op www.welkemaster.nl om te zien welke masteropleiding je kunt volgen na behalen van je bachelordiploma.

Als jouw bachelordiploma aansluit op de TU Delft masteropleiding naar keuze kan je doorgaans direct worden toegelaten tot deze opleiding. Wanneer jouw bachelordiploma niet voldoende aansluit op de masteropleiding kun je in sommige gevallen toch worden toegelaten, bijvoorbeeld nadat je extra vakken hebt gevolgd.

Gebruik Welkemaster.nl

Vul eerst de hogeschool of universiteit in van jouw bacheloropleiding en kies daarna jouw bacheloropleiding. Vervolgens verschijnt er een lijst van masteropleidingen. Je kunt ook zoeken op een specifieke naam of onderwijsinstelling om de master naar keuze te vinden.

Onder elke masteropleiding staat aangegeven wat er bekend is over toelating tot de masteropleiding met de door jou geselecteerde bacheloropleiding:

  • Toelating direct
    je voldoet met deze bacheloropleiding aan de opleidingsspecifieke toelatingseisen en je bent direct toelaatbaar tot de master.
  • Toelating onder voorwaarden
    je bent niet direct toelaatbaar met deze bacheloropleiding, er gelden aanvullende opleidingsspecifieke toelatingseisen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je eerst extra vakken moet volgen in de vorm van een schakelprogramma, dat je de bacheloropleiding binnen een bepaalde tijd moet hebben afgerond, of een bepaald CGPA moet hebben behaald.
  • Toelating onbekend
    voor deze bacheloropleiding is niet aangegeven of deze toelating geeft tot de masteropleiding. Dit betekent over het algemeen dat de bacheloropleiding geen toegang geeft.

Kijk op de webpagina van jouw masteropleiding naar keuze voor informatie over opleidingsspecifieke toelatingseisen. Neem bij vragen hierover contact op met het e-mailadres dat wordt genoemd op de webpagina van de opleiding.

Klik voor meer informatie over algemene toelatingseisen en de aanmeldprocedure op onderstaande tegels:

Contact

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande toelatingseisen, neem dan contact op met contactcentre-esa@tudelft.nl.