Sectie Bestuurlijke coördinatie

De sectie Bestuurlijke coördinatie draagt zorg voor de operationele agendaplanning, inhoudelijke afstemming, operationele voorbereiding, verslaglegging en follow up van de (thema)vergaderingen van het College van Bestuur, de Groepsraad, de overlegvergadering van het College van Bestuur met de Ondernemingsraad en de Gezamenlijke Vergadering (Ondernemingsraad en Studentenraad), de  alsmede voor de  Raad van Toezicht en haar commissies. Binnen deze sectie is ook de coördinatie van de Universitaire Planning & Evaluatiecyclus belegd.

Drs. J.C.M. (Jacqueline) Pietersen
Bestuurssecretaris College van Bestuur
J.C.M.Pietersen@tudelft.nl
+31 (0)15 27 81760

B. (Biemla) Sewnandan
Secretaris Overlegzaken
b.sewnandan@tudelft.nl
+31 (0)15 27 83694