Vaststellen examenuitslag

De Examenuitslagen voor de Bachelorexamens worden collectief vastgesteld door de Examencommissie op de eerste maandag van de maand.  De betreffende Bachelorstudenten worden hier doorgaans binnen 10 werkdagen over ge├»nformeerd.

Het MSc-examen wordt individueel afgelegd. De Examencommissie heeft deze taak gemandateerd aan een speciaal voor dit examen samengestelde afstudeercommissie, maar blijft eindverantwoordelijk voor een goede gang van zaken.

Je kan worden voorgedragen voor het Bachelor en Master examen wanneer je voldoet aan de eisen zoals genoemd in de zak- slaagregeling van de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Eens per maand controleert de Student Programme Administration of er studenten zijn die in aanmerking komen voor de voordracht. Zij informeren de betreffende studenten via e-mail. Indien de student niet reageert op het bericht, wordt deze automatisch voorgedragen in de volgende examenuitslagvergadering. Zie Artikel 13 van de RRVE voor meer informatie.

Voor de Bachelorexamens geldt: aanvragen moeten uiterlijk 20 kalenderdagen voor de eerstvolgende examenuitslagvergadering zijn opgestuurd naar spa-3mE@tudelft.nl. Het aanvraagformulier staat op de Bachelorformulieren pagina

Voor het MSc examen geldt: zie procedure MSc-Programmes & Graduation 3mE procedure MSc.