Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie van de Faculteit behandelt alle aanvragen voor toelating tot een van de opleidingen van de Faculteit 3mE. In hoofdzaak zal de commissie zich bezighouden met toelating tot de masteropleidingen en met de daaraan gekoppelde vaststelling van schakelprogramma’s voor studenten met een afwijkende Nederlandse vooropleiding.

Toelatingscommissie 3mE

Naam

Emailadres                         

Functie

Mw. S. van de Velde    

toelating-3me@tudelft.nl

Secretaris


Toelatingscommissie Technical Medicine

Naam

Emailadres

Functie

Mw. E.E. van Klaveren

e.e.vanKlaveren@tudelft.nl 

Secretaris