BSA commissie

Voor alle bachelor opleidingen bij TU Delft geldt voor het eerste studiejaar een Bindend Studie Advies (BSA). 

De adviesmomenten voor het BSA zijn:

  • Maart: tussenadvies op basis van de behaalde resultaten in het eerste semester.
  • Begin augustus: tussenadvies op basis van de behaalde resultaten in het eerste en tweede semester.
  • Eind augustus: definitief bindend studieadvies op basis van de behaalde resultaten van het volledige eerste collegejaar, dus inclusief eventuele herkansingen in augustus.

Bij ME tellen (deel)resultaten mee voor het BSA, voorwaarde is dat het cijfer van een (deel)toets een 6 of hoger moet zijn. In MyTUDelft zijn deze punten soms echter niet zichtbaar omdat MyTUDelft de studiepunten pas meetelt als het hele vak is gehaald (en dus alle deelresultaten behaald zijn en het gemiddelde een 6 of hoger is).

Meer informatie en de gehele procedure kun je terugvinden op bsa.tudelft.nl.

BSA commissie ME

Naam

Emailadres

Functie

Dr. S. van de Velde      

BSA-3me@tudelft.nl         

Secretaris BSA commissie

Dr. P. de Vos BSA-3me@tudelft.nl    Commisaris BSA commissie