Study Abroad TN/NB

Technische Natuurkunde (TN) / Nanobiologie (NB)

Je studeert een half jaar aan één van de geselecteerde universiteiten. Het pakket wordt in overleg met de studieadviseur samengesteld en vastgesteld door de examencommissie.   

Afhankelijk van het gevolgde pakket. Daarnaast leer je wonen en studeren in een andere Europese cultuur.

Nominaal studerende studenten Technische Natuurkunde (TN), 1e en 2e jaar TN. 
Nominaal studerende studenten Nanobiologie (NB), 1e en 2e jaar NB.

De interne aanmeldingsdeadline voor de minor Study Abroad is 15 december. Voor meer informatie over de procedure en mogelijke bestemmingen zie de website.

Aanmelding dient al ruim voor de minorinschrijving te geschieden bij de coördinatoren. Het eerste contact vindt 6 tot 9 maanden plaats vóór het verblijf in het buitenland, in de eerste helft van het tweede studiejaar. Voor meer informatie of voor een afspraak tijdens het spreekuur (TNW) maandag t/m vrijdag, 13.00 – 14.00 uur, mail naar: internationalOffice-TNW@tudelft.nl

Contact


Jeroen Cleophas

(faculteit TNW Delft)