Granulaire materialen

Granulaire materialen
Het extraheren van microstructurele en rotatie-informatie in korrelvormige materialen, zoals zandhopen, koffiebonen, planeetringen, poeders etc. is een uitdagende taak. De grenzen zijn over het algemeen de opaciteit van het monster en de mate van complexiteit van de korrelvormige systemen. Structuur en dynamiek in granulaire materie is niet alleen van fundamenteel belang, waar de zandhoop het trendy "uit balansmodel" van de fysicus is geworden, maar ook van groot praktisch belang in commercieel gerelateerde toepassingen. Daarom zijn meer experimenten en nieuwe technieken nodig en zeer gewild.

Neutronentechnieken
Spin-Echo Small Angle Neutron verstrooiing (SESANS) wordt gebruikt voor het meten van de structuur en de ordening (pair-correlatie-functie) in korrelvormige verpakkingen. Gemeenschappelijk voor beide technieken is het gebruik van de hoge doordringbaarheid van neutronen in combinatie met neutronenspin-manipulatiemethoden.

Relevante faciliteiten