Privacy statement

Laatste revisie: 30/05/2018

Welke persoonsgegevens verwerken we?

X is onderdeel van de TU Delft, het Privacy Statement van de TU Delft is derhalve van toepassing.

Met het aankopen van producten bij X geef je toestemming aan X om de volgende gegevens te verwerken:

 • Voornaam en achternaam, voor gebruik bij communicatie en identificatie.
 • Email adres en telefoonnummer, voor communicatie bij uitval van lessen.
 • Gegevens waaruit blijkt tot welke klantcategorie iemand behoort (student, medewerker etc.): ten behoeve van automatische toegangscontrole en prijsbeheer. Voor elke klantcategorie gelden andere tarieven en klanten hebben alleen toegang tot de onderdelen van het aanbod waarvoor men betaald heeft.
 • Een pasfoto, voor gebruik bij identificatie.
 • Bezoekgegevens, ter evaluatie en verbetering van ons aanbod.

Voor klanten met een directe verbintenis aan de TU Delft, slaan wij ook het Net-ID en CampusCard nummer op, ten behoeve van geautomatiseerde toegangscontrole.

Mailings met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

X verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en er sprake is van een (klant)relatie. Ten behoeve van communicatiedoeleinden kan X uw persoonsgegevens verwerken. 

X verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om ten behoeve van jou bedrijfsactiviteiten te kunnen ondernemen;
 • om overeenkomsten en werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw ervaringen en behoeften;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

X bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en derhalve niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw persoonlijke gegevens worden op verzoek verwijderd. 

Restitutie

Wanneer je recht hebt op een restitutie, dan zullen we je toestemming vragen om je meest recente adres en woonplaats af te geven. Dit is wettelijk noodzakelijk voor onze administratie. Mocht je deze gegevens niet willen afgeven, dan is het niet mogelijk een restitutie te ontvangen.

Toegang en beveiliging

Je verwerkte gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers die vanwege hun functie met deze gegevens werken. Per functie wordt geëvalueerd wie waarvoor toegang nodig heeft om onnodige toegang tot je gegevens te voorkomen.

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen bedoeld voor X-doeleinden en worden niet aan derden verstrekt. De gegevensbestanden worden niet gekoppeld aan gegevensbestanden van derden.

X maakt gebruik van een intern, afgesloten netwerk voor de verwerking van je gegevens. Waar opslag extern plaatsvind, gebeurt dit uitsluitend in een beveiligd datacentrum waar je gegevens alleen toegankelijk zijn voor X medewerkers.

Je verwerkte gegevens worden dusdanig beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Dit geldt ook voor de back-up die van je gegevens gemaakt worden.

Bewaartermijn

Je gegevens worden bewaard tot één jaar na je laatste activiteit (denk aan het aflopen van een abonnement of een aankoop doen bij de kassa). We hanteren een periode van één jaar omdat het vaak voorkomt dat studenten binnen één jaar stoppen met hun studie of een jaar naar het buitenland gaan. De periode van één jaar wordt dan gehanteerd zodat je gegevens niet onnodig lang worden bewaard. Na het aflopen van deze termijn worden je gegevens veilig verwijderd. Klanten die na deze periode willen deelnemen aan het aanbod, dienen zich opnieuw in te schrijven.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je kan op elk moment verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Indien je je gegevens laat verwijderen op een moment dat er nog sprake is van een geldig product (abonnement of cursus) dan komt je product daarmee te vervallen. Indien je product al beëindigd is, heeft het verwijderen van je gegevens geen verdere consequenties.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, dit zijn eenvoudige kleine tekstbestandjes die door je browser worden opgeslagen op je computer om je computer te identificeren. X maakt gebruikt van zogenoemde functionele cookies en tracking cookies. Deze zorgen voor een goede werking van de website en stelt ons in staat te analyseren welke pagina’s veel bezocht worden. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.