Huisregels

Wat mag je van X verwachten?

 1. Alle ruimte om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.
 2. Een gastvrije, veilige, inclusieve omgeving waarin respect en vertrouwen de basis zijn voor verbinding en samenwerking. Ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag wordt vanzelfsprekend niet getolereerd.
 3. Een plek waar je tijdens openingstijden welkom bent. Wij zorgen voor een schone, veilige accommodatie en de benodigde faciliteiten. Is er toch iets mis? Meld dit dan aan de hosts in de entreehal.
 4. Wij houden rekening met jouw portretrecht. Er kunnen bij X opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden; de kans bestaat dat jij daarin herkenbaar in beeld komt. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan heb je het recht om dit te allen tijde aan ons door te geven.
 5. Wij werken continue aan het vernieuwen en verbeteren van ons aanbod.

Wat verwacht X van jou?

 1. Je bent op de hoogte van de Algemene voorwaarden.
 2. Je houdt rekening met elkaar. Je houdt je aan het integriteitsbeleid van de TU Delft met de daarbij horende gedragscode.
 3. Je gaat netjes om met de accommodatie en het materiaal van X.
  • Laat een ruimte na gebruik weer opgeruimd en schoon achter.
  • Geleend materiaal breng je weer netjes terug. Indien dit niet tijdig terug wordt gebracht kan een vergoeding worden gevraagd of wordt een andere maatregel opgelegd.
  • In verschillende ruimtes – zoals de Fitness, Combat, Dojo, Strength, ACTlab, Contemplation Room en Freetown Kitchen – gelden specifieke aanvullende voorschriften. Deze worden aangeduid in de ruimte zelf en/of zijn op de website terug te vinden.
 4. Je organiseert geen activiteiten binnen X die concurreren met het aanbod van X.
 5. Je houdt je aan de algemene huisregels die op de campus gelden, inclusief de Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen studenten en bezoekers.
 6. De TU Delft is een rookvrije campus, dat betekent dat roken bij X ook niet is toegestaan.
 7. Op de campus geldt een alcohol- en middelenbeleid. Bij X betekent dit concreet:
  • Doordeweeks mag er na 17:00 uur alcohol worden geschonken en genuttigd. Dit geldt voor de gehele accommodatie, dus in Cafe X, in Freetown en voor borrels, activiteiten en evenementen.
  • In het weekend mag er na 14:00 uur alcohol worden geschonken en genuttigd.
  • Als er alcoholhoudende dranken worden geschonken geldt een alcoholpromillage van maximaal 15 procent. Gedestilleerd is dus niet toegestaan.
 8. Huisdieren zijn uitsluitend welkom in de entreehal, Cafe X en op het buitenterrein van X. Zorg dat het huisdier aangelijnd is en geen overlast veroorzaakt. Een hond mag alleen los lopen op een omheind sportveld, op voorwaarde dat je het veld van tevoren reserveert/boekt via onze webshop en je netjes omgaat met de accommodatie van X (zie punt 3).

Heb je ideeën, vragen of feedback met betrekking tot de huisregels? Deel deze dan met de Hosts. De contactmogelijkheden vind je hier.