Bijdrage Getty Foundation voor restauratieonderzoek Delfts stijlicoon Brutalisme

Nieuws - 12 oktober 2018 - Webredactie Communication

De TU Delft doet de komende jaren onderzoek naar een mogelijke restauratie en modernisering van het Aulagebouw, een rijksmonument. De Getty Foundation in Los Angeles heeft een subsidie van € 146.000 toegekend binnen haar initiatief Keeping It Modern, gericht op het behoud van architectuur uit de 20e eeuw over de hele wereld. Het eindresultaat van dit onderzoek zal een ‘conservation management plan’ zijn, met aanbevelingen over de monumentale waarde, moderniseringen die daarin mogelijk zijn en handreikingen voor verder behoud van het gebouw voor de toekomst. Over een eventuele restauratie is nog geen beslissing genomen.

Hart van het academische leven
De beurs van de Getty Foundation geldt als een erkenning van de architectonische en culturele betekenis van de Delftse Aula, en classificeert het gebouw als een van de toonaangevende moderne gebouwen op internationaal niveau. De Aula is de plek waar de hoogtepunten van het academische leven plaatsvinden: promoties, intree- en afscheidsredes, symposia, de opening van het academisch jaar, de Dies Natalis, en gewone colleges. 

Schoolvoorbeeld van Brutalisme
De Aula is in 1966 gebouwd, naar ontwerp van Jo van den Broek en Jaap Bakema. Het geldt vanwege de plastische vormentaal en de ongepolijste betontoepassing als een schoolvoorbeeld van ‘brutalisme’. Vanwege de architectonische en stedenbouwkundige betekenis van het gebouw is het een van de jongste gebouwen die als Rijksmonument is beschermd (sinds 2009). De Aula bestaat uit een auditorium, vier collegezalen en senaatszaal, een luchtbrug en een betonnen plastiek van Carel Visser. Vooral de vooruitstekende betonnen schaal van het auditorium en het geribde dak maken de Aula een unieke verschijning. 

Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de directie Campus & Real Estate en Heritage & Architecture van faculteit Bouwkunde van de TU Delft en richt zich op de gebouwhistorie in de context van positionering op de campus in functionele en ruimtelijke zin.  Oftewel: welke uitgangspunten zijn van belang geweest bij het ontwerp en de bouw; wat zijn de eigenschappen van het beton; hoe werd het gebouw door de jaren heen gebruikt en welke veranderingen hebben in de directe omgeving plaatsgevonden. 

Meer informatie
Zie website Getty Foundation en Getty persbericht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel van Baal, persvoorlichter, M.vanBaal@tudelft.nl, 06 14 01 56 99. 

Voor inhoudelijke informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Wessel de Jonge, hoogleraar Heritage & Architecture aan de faculteit Bouwkunde, W.deJonge@tudelft.nl