Karel Luyben Lezing in Berlijn

Nieuws - 14 december 2018

Op 11 december was de eerste Karel Luyben-lezing. Op de Nederlandse ambassade in Berlijn hield alumnus Professor Roel van der Krol (Helmholtz Institute en TU Berlijn) zijn lezing “From Sunlight to Chemical Fuels: Towards a Clean Energy Future”. Alumni van TU Delft, maar ook wetenschappers, studenten en alumni van de andere Nederlandse technische universiteiten en van TU Berlin waren in grote getalen aanwezig bij deze bijzondere lezing. Mede dankzij de samenwerking tussen de universiteiten en het Innovatie Attaché Netwerk van de ambassade en de uitstekende bijdrage van Dhr. Van der Krol kunnen we concluderen dat deze lezing een groot succes was. We kijken dan ook uit naar de volgende Karel Luyben Lezing in 2019. Deze vindt plaats op een nog bekend te maken locatie.

Karel Luyben kreeg de Karel Luyben Lezing cadeau bij zijn afscheid als rector begin dit jaar: een serie lezingen die zijn naam draagt en jaarlijks één keer in het buitenland en één keer in Delft wordt georganiseerd.