Nederlandse universiteiten streven naar ‘open access’ publicatie van hun onderzoek. Wereldwijd streven steeds meer universiteiten en docenten ook naar open onderwijs, het vrij delen van leermaterialen, veelal online.  Zo’n 300 onderzoekers, docenten, beleidsmakers en studenten uit meer dan 50 landen verzamelen zich van 24-26 april bij de TU Delft, een van de koplopers op dit gebied, om ervaringen, onderzoek en nieuwe uitdagingen met elkaar te delen, tijdens de Open Education Global Conference.  Het thema is ‘Transforming education through open approaches’. Het is de derde keer sinds haar oprichting ruim 10 jaar geleden, dat de OE Global neerstrijkt in Europa.

Beter gebruikmaken van open materiaal
Onder ‘open’ wordt verstaan dat iedereen het materiaal mag aanpassen en (her)gebruiken, mits bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden. Het doel is zoveel mogelijk mensen wereldwijd toegang te geven tot goed onderwijsmateriaal. De laatste tijd is er niet alleen aandacht voor hoe je materiaal optimaal kan delen, maar ook voor de vraag hoe je de kwaliteit kan beoordelen, hoe je optimaal gebruik kunt maken van de beschikbare materialen en hoe je ze gratis of tegen lage kosten kunt aanpassen en inzetten om tot betere leermaterialen of effectiever onderwijs te komen. 

Beter onderwijs
“Er zijn vele redenen waarom universiteiten open education nastreven”, zegt Rob Mudde, vice rector en -voorzitter van de TU Delft. “Van oorsprong wordt het gedreven door idealisme: iedereen zou toegang moeten hebben tot hoogwaardig onderwijsmateriaal. Daarnaast helpt het om het onderwijs te verbeteren, omdat docenten die besluiten om hun materiaal open en online te delen, er zelf ook eerst nog eens kritisch naar kijken en vervolgens feedback krijgen uit de hele wereld. Ook merken ze dat het hun netwerk versterkt en dat de reputatie van de TU Delft stijgt.  Al die redenen speelden mee toen de TU Delft ruim 10 jaar geleden begon met het delen van het cursusmateriaal (dictaten, boeken, oude toetsen en video-opnames) van een aantal vakken als OpenCourseWare. Inmiddels is het onderwijsmateriaal van ruim 200 vakken online open beschikbaar, tien procent van de vakken van de TU Delft. Ongeveer 1,5 miljoen mensen bezochten de webpagina’s van OpenCourseWare TU Delft, meestal voor eigen gebruik. Ook het materiaal van de gratis online cursussen (MOOCs) is open.

Keynotes
De hoofdsprekers van OE Global zijn Frank Zimmer, van Kiron Open Higher Education, over de (digitale) toekomst van universiteiten; Erin McKiernan, National Autonomous University of Mexico,  over het raakvlak tussen open onderwijs en onderzoek; en Annemies Broekgaarden, over innovatief (digitaal) onderwijs bij het Rijksmuseum. Peter Smith van de University of Maryland University College sluit de conferentie af met een verkenning van de implicaties open onderwijsmateriaal voor het HO van de toekomst.

Textbooks
Een van de onderwerpen tijdens de conferentie is ‘open textbooks’. Door studiemateriaal online te publiceren, kan iedereen, waar ook ter wereld, het gebruiken en eventueel aanpassen aan de lokale situatie of aanvullen met lokale voorbeelden. Maar ook de auteur/docent kan het materiaal op elk moment aanpassen of aanvullen, waardoor zijn materiaal veel meer up-to-date blijft dan wanneer hij moet wachten tot er een nieuwe druk kan verschijnen.  Sommige docenten gebruiken open textbooks voor activerend onderwijs, waarbij studenten als leeractiviteit het textbook aanvullen. 

Meer informatie
Over OE Global.  
Over Open CourseWare TU Delft.   
Over de MOOCs en andere online onderwijs van de TU Delft.