Provincie Zuid-Holland gaat met bedrijven en universiteiten overgang naar circulaire economie versnellen

Nieuws - 05 april 2018 - Webredactie Communication

Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden,TUDelft, Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West. Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Zo geeft het programma daadwerkelijk toegang tot de circulaire economie, waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

Programma in de praktijk

De provincie investeert de komende 4 jaar € 5 miljoen  in het programma, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. ACCEZ richt zich met name op vraagstukken waarbij meerdere partijen, meestal bedrijven en lokale overheden, een gedeeld probleem hebben. Samen met de universiteiten wordt gezocht naar een integrale oplossing waarbij kennis vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt. Zo levert de aanpak een oplossing voor het vraagstuk, maar zorgt het ook voor nieuwe inzichten over circulaire economie in het algemeen.

Meer informatie

Voor meer informatie en deelname aan dit programma, zie: www.accez.nl