Faculty Day

Nieuws - 17 april 2019

Woensdag 3 april was de Faculty Day gericht op onderwijs. Leden van het Onderwijs Management Team (OMT) hebben hierbij enkele presentaties gegeven over (1) het OMT na 5 jaar, (5) de aankomende onderwijsvisitatie, (3) de Bachelor Refresh en (4) de Master Vitalisation.

Na de presentaties zijn de facultaire stafleden opgesplitst in verschillende groepen om deel te nemen aan een mini workshop. Het eerste onderwerp betrof digitale vaardigheden in de bachelor waar is gesproken over de noodzaak dat alle studenten vergelijkbare digitale en programmeervaardigheden dienen te hebben. Het idee was om een online omgeving voor studenten te creëren waar ze kunnen oefenen met representatief materiaal en tijdens deze workshop zijn oplossingen en risico’s verder bediscussieerd. Het tweede onderwerp betrof ethiek in de bachelor waar is gesproken over het implementeren van Ethiek in het bachelor programma na verzoek van het College van Bestuur. Dit gaat starten met een aantal eerstejaars vakken per aankomende september en tijdens de workshop zijn verschillende aandachtspunten hieromtrent besproken (bijv. de noodzaak voor het trainen van docenten en ethische onderwerpen in ruimtevaart onderwerpen. Het derde onderwerp betrof duurzaamheiden om dit op dezelfde manier te implementeren in het curriculum. Het vierde onderwerp ging over de MSc Vitalisation: the Core, Flex, Thesis (CFT) Framework waarbij de focus was om ideeën te genereren over de mogelijkheid ruimte in het MSc programma te realiseren. Uit de discussie kwamen waardevolle ideeën hoe er verder met de MSc Vitalisation kan worden gegaan. De vijfde workshop betrof wat er bedoeld wordt met kwaliteit in de master. Dit draaide om de evaluatie van één van de varianten die overwogen wordt in de MSc Vitalisation, waarbij multidisciplinair werken wordt benadrukt. Verschillende scenario’s en waardevolle suggesties zijn tijdens, en na, deze meeting aan opgeworpen. Het zesde onderwerp was de 5W’s van online onderwijs waarbij de vraag werd gesteld of de juiste doelgroep voor het juiste programma hebben. Mogelijkheden voor online onderwijs zijn besproken, alsook mogelijke gevaren wat leidt tot de vraag hoe online onderwijs kan resulteren in een win-win situatie.

Het OMT heeft het enthousiasme en input van de faculteit gewaardeerd en realiseert dat er helaas te weinig tijd was om dieper met elkaar in gesprek te staan. Zoals altijd staat het OMT uiteraard open voor andere gedachtes en ideeën vanuit staf en studenten om het onderwijs in de faculteit verder te versterken. Het OMT bestaat uit:

-              Aldert Kamp (voorzitter OMT; Directeur Onderwijs)
-              Madeleine Bos (secretaris OMT; Hoofd Onderwijs- en Studentzaken)
-              Leo Veldhuis (MSc Programma Directeur)
-              Bert Vermeersen (P-coördinator)
-              René van Paassen (B2/3- coördinator)
-              Calvin Rans (online coordinator)
-              Pippa Vossen (BSc Student Lid)
-              Rens van der Zwaard (MSc Student Lid)