Driekwart miljoen voor TU Campus

Nieuws - 23 mei 2019

De provincie Zuid-Holland stelt 750.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de TU Delft Campus. De provincie Zuid-Holland heeft een aantal campussen die nationaal en internationaal toonaangevend zijn, waaronder de TU Delft Campus. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te bouwen, zijn investeringen noodzakelijk.

Kraamkamer

Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap is de TU Delft Campus de kraamkamer van talent en toekomstige technologische ontwikkelingen. De campus is daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie. Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over diverse projecten.

Dutch Optics Centre en SAM|XL

Dutch Optics Centre (DOC) ontvangt 250.000 euro voor de doorontwikkeling van het gelijknamige fieldlab. DOC is opgezet voor het versterken van bedrijvigheid op het gebied van optische producten in combinatie met onderzoek en onderwijs. Fieldlab SAM|XL ontvangt een bedrag van 200.000 euro voor het versterken van de onderzoeksinfrastructuur en meer zichtbaarheid voor het MKB. SAM|XL richt zich op de automatisering van de productie van grote composietdelen voor onder andere de lucht- en scheepvaart en de offshore-sector.

Aerospace Innovationhub, The Green Village, YES!Delft

De Aerospace Innovationhub ontvangt 150.000 euro voor een locatie waar onderzoekers, studenten en bedrijven in de lucht- en ruimtevaart elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. The Green Village ontvangt 100.000 euro voor een infrastructuur om onderzoek te doen naar duurzame energiesystemen. Ten slotte ontvangt YES!Delft  50.000 euro voor het realiseren van een onderzoeksinfrastructuur voor onder andere faciliteiten voor co-creatie en flexwerkplekken.

Radicale innovaties

“Onze studenten en onderzoekers werken elke dag aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat”, zegt Nicoly Vermeulen van het college van bestuur van de TU Delft. Dat gebeurt bijvoorbeeld in The Green Village, maar ook YES!Delft speelt een belangrijke rol in dit proces. We zijn erg blij met de investering van de provincie, waardoor de TU Delft Campus verder uitgroeit tot dé plek in Nederland waar radicale innovaties worden bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd.”

Baanbrekend onderzoek

Wethouder Bas Vollebregt is zeer te spreken over de proactieve rol die de provincie pakt in de stimulering van campusontwikkelingen: “We zien op dagelijkse basis dat de campus in Delft bruist van de energie, nieuwe ideeën en ondernemerschap. Er wordt baanbrekend onderzoek gedaan, jonge talenten worden opgeleid en vele succesvolle bedrijven zetten hier hun eerste stappen. Het is een terugkerende uitdaging om deze ontwikkelingen te ondersteunen met expertise en financiering.”

bron: delft.nl