Tim van der Hagen deelt wetenschappelijke artikelen in open access

Nieuws - 11 maart 2019 - Webredactie Communication

De meeste recente wetenschappelijke artikelen van de rectoren van de Nederlandse universiteiten zijn binnenkort gratis wereldwijd online beschikbaar.  Hiermee willen de rectoren het goede voorbeeld geven aan alle onderzoekers in Nederland. Tim van der Hagen, Rector Magnificus/collegevoorzitter van de TU Delft, heeft zes recente artikelen van hem al in de Repository van de TU Delft gepubliceerd.

De actie van de rectoren past in de ambitie van Nederland om 100% open access te bereiken in 2020. Sinds begin dit jaar geven de universiteiten dat een extra impuls door de pilot ‘You share, we take care’, met als doel publicaties na 6 maanden beschikbaar te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een  aanpassing van de Nederlandse auteurswet in 2015 met artikel 25fa, ook wel het amendement Taverne genoemd.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Universiteiten streven ernaar  wetenschappelijk werk dat publiek gefinancierd is, vrij toegankelijk te maken. Nederlandse universiteiten hebben in de afgelopen periode al met veel uitgevers afspraken kunnen maken over publiceren in open access. Helaas is dat nog niet met elke uitgever gelukt. Daarom nodigen de universiteiten hun onderzoekers nu uit om gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid die de auteurswet biedt.  De rectoren hopen dat veel wetenschappers hen zullen volgen.

Voorwaarden
In de pilot ‘You share, we take care’ kunnen onderzoekers onder bepaalde voorwaarden hun publicaties na zes maanden in open access delen zonder specifieke afspraak met de uitgever hierover. Wetenschappelijk onderzoek waar het werk op gebaseerd is, moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn en de (co)auteur moet een dienstverband hebben bij een Nederlandse instelling. Ook moet het gaan om een kort werk van wetenschap met de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 

Meer informatie
Meer informatie over de pilot ‘You share, we take care’

Kijk hier voor de publicaties van Tim van der Hagen
Delft Repository

Hier vindt u meer over de aanpassing van de auteurswet n.a.v. het amendement Taverne.