Building Market Briefs: de Europese bouwsector in kaart gebracht

Nieuws - 19 december 2018 - Webredactie Communication

Het EIT Climate KIC-initiative is een Europese kennis- en innovatie community die zich inzet voor een snellere overgang naar een CO2-vrije economie.
Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen ligt er ook in de bouw een grote opgave. Het biedt kansen voor marktpartijen, maar vaak ontbreekt het innovatieve ondernemers aan de juiste informatie om die kansen ook over de grens te benutten.
Henk Visscher, hoogleraar woonkwaliteit aan de TU Delft, is een van de initiatiefnemers om de benodigde kennis in kaart te brengen. Een serie rapporten, de 'Building Market Briefs' geeft uniforme informatie over de gebouwenvoorraad, relevante regelgeving en beleid in diverse Europese.