Drie NWO-subsidies voor aardobservatie

Nieuws - 12 oktober 2020 - Webredactie

NWO heeft vier nieuwe onderzoeksvoorstellen op het gebied van aardobservatie van de TU Delft gehonoreerd. Drie daarvan gingen naar onderzoekers van Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG). Het onderzoek valt binnen het programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek, dat het Netherlands Space Office NSO uitvoert in opdracht van NWO.​​​​

Cornelis Slobbe (GRS)
A fully-focussed SAR altimetry coastal water level processor - application to the Rhine region of freshwater influence
Dit voorstel ontwikkelt een verwerkingsmethode voor het verkrijgen van hoge-resolutie waterstanden in kustwateren uit SAR altimeterdata. Met de data kunnen we de hydrodynamica van het water in het mondingsgebied van de Rijn beter begrijpen en modelleren.

Femke Vossepoel (GSE)
Satellite subsidence and sea-level data assimilation for mean high-water line assessment in the Bangkok area
Bodemdaling door de productie van grondwater en zeespiegelstijging door klimaatverandering veroorzaken veranderingen in de kustlijn van Bangkok, Thailand, en vergroten daarmee het risico van overstromingen. Metingen van satellieten gecombineerd met modelvoorspellingen kunnen een betere schatting geven van de bodemdaling en zeeniveaustijging en zo overstromingen helpen voorkomen.

Bert Wouters (GRS)
Antarctic Time Machine: unveiling five decades of ice sheet changes
Dit project gebruikt historische luchtopnames van het Antarctische schiereiland om hoogteveranderingen sinds de jaren ’60 in deze regio in kaart te brengen. De resultaten geven inzicht in de respons van de gletsjers op een snel veranderend klimaat.