Hartverwarmende reacties bij belcampage naar alumni

Nieuws - 03 januari 2020

Van 18 november – 7 december 2019 heeft het Universiteitsfonds Delft namens de TU Delft met twaalf TU studenten 549 alumni benaderd. De doelstelling was tweeledig: de band met TU Delft alumni aanhalen en hen te polsen voor een financiële bijdrage aan hun alma mater. Mooie gesprekken vonden er plaats tussen de student en de alumnus. Er werd gesproken over hoe het hen is vergaan na hun studie, hoe het studeren destijds was en hoe het is om in het huidige tijdperk aan de TU te studeren. Bijzonder voor de studentbellers om te horen hoeveel de studie hen gebracht heeft in hun verdere leven.

Daarnaast is gevraagd of en hoe zij nog in contact stonden met de universiteit en wat hun interesses zijn voor dergelijk contact. Dit levert input op voor betere communicatie en onze evenementen met en voor alumni.

Bijna de helft van de gesproken alumni gaf aan een donatie te willen geven aan het Universiteitsfonds Delft, zodat er een extra impuls gegeven kan worden aan baanbrekend onderzoek en innovatieve projecten met een grote maatschappelijke waarde.

Na afloop van de belcampagne ontvingen alle alumni waarmee gesproken is,  een handgeschreven kaartje van de betrokken studentbeller en een persoonlijke dankbrief van de directeur van het Universiteitsfonds.

Wij zijn zeer verheugd uit eerste hand de trots van alumni te mogen vernemen en een extra impuls aan TU Delft onderzoek mogelijk te maken. Voor herhaling vatbaar!