Twee jonge onderzoekers CiTG ontvangen een Veni beurs

Nieuws - 11 april 2022 - Webredactie

NWO heeft twee veelbelovende jonge wetenschappers van Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschap een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Er zijn in totaal negen Veni’s toegekend aan TU Delft onderzoekers.

 

Nanoplastic - Macroprobleem? Ontrafelen van verwijderingsmechanismen tijdens waterbehandeling 

 

Dr. dipl.-ing. Kim Mare Lompe
Nanoplastics in drinkwater vormen een potentiële bedreiging voor de menselijke gezondheid, maar zijn vanwege hun geringe omvang en variabele samenstelling moeilijk te analyseren. Dit onderzoek maakt gebruik van een geconstrueerd nanoplastic tracerdeeltje met een metalen kern die traditionele analytische detectie mogelijk maakt om verwijderingsmechanismen in drinkwaterzandfilters te ontrafelen met behulp van pilotstudies en modellen.

Veenlanden: leven op een gasrijke bodem. De invloed van gas op het gedrag van veen

 

Dr. Stefano Muraro
Door de opwarming van de aarde neemt de vorming van gasbellen in veengrond toe. Dit heeft invloed op het gedrag en kan de veiligheid van geo-infrastructuur in gevaar brengen. De onderzoeker gaat de rol van gasbellen in veen onderzoeken door middel van geavanceerde experimentele testen op micro- en macroniveau. De testen helpen om een model te ontwikkelen dat geotechnisch gedrag van gasachtig veen voorspelt. Dit onderzoek zal helpen om maatregelen vast te stellen teneinde de toekomstige veiligheid van geo-infrastructuur te verbeteren.

Bekijk ook alle Veni toekenningen binnen de TU Delft. 

Over Veni

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.