De Oosterscheldekering

Om het Oosterscheldegebied te beschermen, is de Oosterscheldekering gebouwd.

Bij het ontwerp en de bouw ervan moest veel rekening gehouden worden met het omliggende natuurgebied. Het motto voor het gebruik van deze kering is ook om deze alleen in uiterst bedreigende situaties te gebruiken, zodat het milieu niet teveel wordt verstoord.

Oorspronkelijk zou de Oosterschelde door een dam geheel worden afgesloten, maar door de uiteindelijk gekozen oplossing, een afsluitbare kering, is de Oosterschelde een waardevolle zee-arm met zout water en getijverschil gebleven. Dit is van groot belang voor zowel het milieu als de oester- en mosselkweek.

De Oosterscheldekering bestaat uit een aantal pijlers die in een groot dok zijn gemaakt en daarna één voor één met een speciaal schip naar hun definitieve bestemming gebracht. 
Vervolgens zijn tussen de pijlers grote stalen schuiven gehangen die men, indien nodig, kan laten zakken. Tevens is er een verkeersweg over de kering aangebracht.

Om te voorkomen dat de bodem door sterke stromingen uit zou schuren, is de bodem beschermd met matten en zware stenen.