News

134 resultaten

19 augustus 2018

ICCE conference and Miami Beach SLR adaptations

ICCE conference and Miami Beach SLR adaptations

This past week, Jeremy Bricker attended the ICCE conference in Baltimore, and visited seawalls and stormwater pumps in Miami Beach. He wrote a short summary of his experiences during this trip which is presented in this article.

21 juli 2018

Interview Anne Ton: Monitoring oevers Houtribdijk - met een waadpak naar de bodem

PhD-student Anne Ton doet onderzoek op de afdeling waterbouwkunde naar de efficiëntie van de versterking van de Houtribdijk, de 25 km lange dijk tussen Lelystad en Enkhuizen die met zand en steen verstevigd wordt. ‘Het gebruik van zandige oevers op een plek als dit is wereldwijd uniek. Ik kan het dus nog helemaal zelf ontdekken.’ Zei ze in een interview met Rijkswaterstaat.

04 juli 2018

Toename van extreme zeewaterstanden langs de kust wereldwijd verwacht

Toename van extreme zeewaterstanden langs de kust wereldwijd verwacht

Klimaatverandering zal leiden tot een toename in extreme zeewaterstanden, en daarmee tot hogere overstromingsrisico’s voor kustgebieden. Een internationaal team bestaande uit onderzoekers uit Italie, Griekenland, Engeland en Nederland (TU Delft / Deltares) publiceerden hier onlangs over in Nature Communications.

04 juli 2018

Wilgen als troef in natuurlijke bescherming tegen overstromingen

Wilgen als troef in natuurlijke bescherming tegen overstromingen

Er wordt wereldwijd veel beweerd over de rol die natuur kan spelen bij het verminderen van overstromingen, tyfoons en tsunami’s. Echter, er is nooit goed onderzoek verricht naar het effect van natuur op dit soort extreme condities. Hoe goed dempen bomen die golven dan?

12 juni 2018

Zwemveiligheid rond de Zandmotor nauwkeurig in kaart gebracht

Zwemveiligheid rond de Zandmotor nauwkeurig in kaart gebracht

Grote zandopspuitingen aan de kust hebben effect op stroming, golven en zwemveiligheid. Max Radermacher bracht deze effecten voor het eerst in kaart, zodat waar nodig gerichte maatregelen, zoals extra strandwachten, kunnen worden genomen. Radermacher promoveert op vrijdag 15 juni op dit onderwerp aan de TU Delft.

10 juni 2018

MIT students visit The Netherlands

A group of MIT professors and students visited The Netherlands last February, and were introduced to Dutch flood risk reduction structures and strategies by Tjerk Zitman and Baukje Kothuis during a week of field trips.

07 juni 2018

4TU Resilience Engineering Centrum officieel van start

4TU Resilience Engineering Centrum officieel van start

Grote energiestoringen of zware stormen maken duidelijk hoe kwetsbaar onze infrastructuur is. De vier technische universiteiten van Nederland (Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit en Research) bundelen hun krachten op het gebied van Resilience Engineering. Vandaag zijn de plannen van het centrum toegelicht tijdens een internationaal event in Rotterdam.

31 mei 2018

Geen grotere schades in Europa door overstromingen in de afgelopen 150 jaar

Geen grotere schades in Europa door overstromingen in de afgelopen 150 jaar

Men voorspelt in het algemeen dat door het opwarmende klimaat extreme hydrologische gebeurtenissen in Europa vaker zullen voorkomen en meer schade zullen aanrichten. Onderzoekers van de TU Delft en Rice University (Houston) hebben nu echter aangetoond dat in de afgelopen 150 jaar, na correctie voor economische en demografische veranderingen, financiële verliezen en dodelijke slachtoffers door overstromingen niet zijn toegenomen. Ze publiceren hun bevindingen in Nature Communications.

27 mei 2018

Flood risk workshop in Tirana, Albania

Flood risk workshop in Tirana, Albania

Albania is regularly struck by riverine floods, like on 2nd and 3rd December 2017. A workshop was organised from 26 to 30 April 2018 for students to explore integrated strategies of flood risk reduction in the built-on environment of Tirana (the capital of Albania). The workshop was jointly initiated by TU Delft, Faculty of Architecture and people involved in the Brigaid programme.

08 mei 2018

‘Waar een wil is, gaat iets weg’

‘Waar een wil is, gaat iets weg’

We moeten kiezen voor een zo adaptief mogelijk kustsysteem, waarbij we zo veel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke veerkracht en het vermogen tot zelforganisatie van die kust. Dat stelt ecoloog prof. Peter Herman, die op woensdag 9 mei zijn intreerede houdt aan de TU Delft.