Hoe werkt het?

Gastlessen duren een blokuur: twee lesuren van 45/50 minuten. Gastlessen worden op school of in het Science Centre van de TU Delft gegeven door daartoe getrainde studenten. Voor een optimaal leereffect is het belangrijk dat u goed kijkt naar de benodigde voorkennis bij de leerlingen. Waar nodig zullen de studenten het geheugen nog even opfrissen en daarna de leerlingen meenemen in het toepassen van die kennis.

De opbouw van een case ziet er globaal als volgt uit:

  • Introductie onderwerp
  • Presentatie
  • Opgaven maken
  • Opgaven en eventuele andere vragen behandelen
  • Afsluiting

De studentenbegeleiders nemen al het benodigde materiaal mee als zij de gastles komen geven.

Liever zelf de case begeleiden?

Dat kan natuurlijk ook. Docenten kunnen ervoor kiezen zelf een case te begeleiden. In dat geval verschaft de TU Delft het lesmateriaal aan de docent.

Marianne Lander-Brakel: coordinator scholenvoorlichting & workshops vwo

Docent Gymnasium Sorghvliet, Den Haag

"Het is fijn dat de studenten die de gastlessen begeleiden naar onze school komen, als docent hoef ik buiten de reguliere lesstof weinig voor te bereiden."