Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de track Educatie (lerarenopleiding)

Is het mogelijk om twee bevoegdheden tegelijkertijd te halen?

Je haalt altijd één bevoegdheid tegelijkertijd. Na het behalen van een eerste bevoegdheid kun je versneld één of meerdere andere bevoegdheden behalen. Je moet het schoolvak waarin je les wilt gaan geven op een voldoende niveau beheersen. Het kan dus zo zijn dat je voor de tweede bevoegdheid nog extra schakelvakken moet volgen om vakdeficiënties weg te werken.
Zie ook Tweede bevoegdheid onder Opleidingsvarianten.

Hoe belangrijk is het dat een leraar in het voortgezet onderwijs de Nederlandse taal goed beheerst?

In de Nederlandse onderwijspraktijk heb je voortdurend de Nederlandse taal nodig om te communiceren met leerlingen en collega's. Het is daarom van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst, ook op het gebied van de vaktaal. Je moet minimaal TUL-gevorderd (toelatingsexamen Academisch Talencentrum Universiteit Leiden) zijn, maar liever nog heb je een voldoende voor Nederlands op vwo-niveau. Bij twijfel kan de toelatingscommissie je vragen een proefles te geven om je taalvaardigheid vast te stellen.

Is het mogelijk de lerarenopleiding in deeltijd te volgen?

Er bestaat geen deeltijdvariant van de SEC lerarenopleiding. Wel is het mogelijk om het programma over een langere periode te spreiden. Zo’n programma stel je op in overleg met de studieadviseur. Je betaalt dan wel ieder jaar het voltijd collegegeld.

Hoe groot is de studielast?

De tweejarige master SEC heeft een studielast van 120 EC. Dat is 120 * 28 = 3360 uur. De jaarlijkse studielast bedraagt 42 weken van 40 uur per week.

Als je al in het bezit bent van een masterdiploma en een eventueel schakelprogramma hebt afgerond, heeft de opleiding een studielast van 60 EC. Dat is 60 * 28 = 1680 uur.

Hoe ziet de weekindeling eruit als je deze opleiding volgt?

De instituutsdagen, waarop je colleges volgt in Delft voor de beroepscomponent, zijn gedurende het eerste kwartaal op maandag en dinsdag en alleen op dinsdag in de rest van het jaar. De overige dagen zijn voor stage en zelfstudie.

Voor je vakwetenschappelijke vakken zal het voorkomen dat de colleges op andere dagen zijn ingeroosterd.

Is de opleiding te combineren met een baan in het onderwijs?

Ja, dat kan. Een kleine baan van minder dan 10 lesuren per week is te combineren met de opleiding zonder dat het tot studievertraging hoeft te leiden. Een deel van de lessen die je geeft kun je gebruiken om aan je stageverplichting te voldoen. Een grotere baan leidt in de praktijk tot een langere studieduur.

Verzorgt SEC ook een opleiding tot tweedegraads leraar?

Bij SEC kun je een beperkte tweedegraadsbevoegdheid halen. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. Voor universitaire bachelorstudenten is het mogelijk om de educatieve minor te volgen. De minor is toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen van de TU volgens de verwantschapstabel. Studenten die al een bachelor hebben afgerond, kunnen deelnemen aan de educatieve module. Zie ook Opleidingsvarianten.

Voor een volledige tweedegraadsbevoegdheid kun je terecht bij de lerarenopleidingen op het HBO.

Is het mogelijk om voor delen van de opleiding vrijstelling te verkrijgen?

Wanneer je kunt aantonen dat je delen van het programma al gevolgd hebt, bijvoorbeeld omdat je vergelijkbare vakken hebt gevolgd in je vooropleiding, dan kun je de examencommissie verzoeken om vrijstelling. Ook wanneer je aantoonbaar over vaardigheden of kennis beschikt die behoren tot de competenties van leraar kun je de examencommissie vragen om vrijstelling van onderdelen van het programma. De studieadviseur kan je adviseren over vrijstellingen

Hoe ziet het vakwetenschappelijk deel van de opleiding er uit?

Het vakwetenschappelijk deel bestaat uit mastervakken (met daarin ook aandacht voor ontwerpen en voor geschiedenis of ethische aspecten) en een onderzoek in de (vakdidactiek van) wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica, conform het schoolvak waarin je les wil gaan geven. Je stelt zelf een geschikt programma samen aan de hand van de richtlijnen in de studiegids en in overleg met de studieadviseur.

Moet ik een schakelopleiding volgen?

Onder Opleidingsvarianten en toelaatbaarheid kun je vinden of je rechtstreeks toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding voor het door jou gekozen schoolvak of dat je hiervoor eerst een schakelprogramma moet volgen. Een schakelprogramma bestaat meestal uit vakken bij Beta4all of Mastermath.

Wat is de relatie met de Science Communication track?

De master Science Education and Communication bestaat uit twee tracks: Science Communication en Science Education (de lerarenopleiding). Beide tracks hebben hun eigen vakken, maar maken gebruik van de inzichten uit het andere vakgebied. De lerarenopleiding profiteert bijvoorbeeld van de inzichten in strategische communicatie, die studenten kunnen toepassen in de communicatie met bijvoorbeeld ouders van leerlingen en de schoolleiding. Omgekeerd profiteren de studenten in de Science Communication track van inzichten in de onderwijskunde en vakdidactiek.

Meer informatie over de track Science Communication vind je hier.

Wordt er een stageschool voor je gezocht of dien je daar zelf voor te zorgen?

De opleiding heeft contact met een groot aantal stagescholen (zie ook Samenwerking). Aan het begin van het jaar zoekt de opleiding een school voor je. We proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met reistijd en je voorkeuren voor een school, die je kunt aangeven bij je aanmelding.

Tijdens de eerstegraadsopleiding geef je op tenminste twee scholen les. Als je een baan in het onderwijs hebt kan op deze regel een uitzondering gemaakt worden. 

De stagescholen bevinden zich in de (wijde) regio Zuid-Holland.

Is het mogelijk om als zij-instromer de opleiding te volgen?

De eerstegraads lerarenopleiding staat open voor zij-instromers. Op basis van een assessment wordt een programma op maat opgesteld. De school waar je werkt kan subsidie aanvragen om jouw opleiding te betalen. Zie ook Opleidingsvarianten en toelaatbaarheid.

Waar vind ik meer informatie over de lerarenopleiding en een baan als leraar?
  • Academicus? Word leraar! Deze site is voor iedereen die interesse heeft in het behalen van een onderwijsbevoegdheid via een universitaire lerarenopleiding.
  • Leraar24 Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren. Met praktische video's en inhoudelijke dossiers worden vraagstukken uit het onderwijs behandeld. Ook informatie over de Minor Educatie.  
  • Algemene informatie over de het leraarsberoep, de lerarenopleidingen en financieringsmogelijkheden vind je op wordleraarinhetvo.nl en mastersvoorhetvo.nl
Wat zijn de kosten voor het volgen van de lerarenopleiding als tweede master?

Voor het behalen van een tweede master betaal je bij de TU Delft het wettelijke collegegeld (en niet het instellingstarief), zie ook Collegegeld en Financiën.