Opleidingsvarianten en toelaatbaarheid

Hieronder vind je de verschillende varianten die de track Science Education (lerarenopleiding) te bieden heeft. Je doet de lerarenopleiding altijd in één schoolvak tegelijkertijd. Heb je interesse in het behalen van meerdere bevoegdheden? Een tweede bevoegdheid kun je versneld behalen.

Binnen onderstaande varianten kun je twee verschillende bevoegdheden halen:

  • Tweedegraadsbevoegdheid: hiermee ben je officieel bevoegd om les te geven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.
  • Eerstegraadsbevoegdheid: hiermee ben je officieel bevoegd in alle niveaus van het voortgezet onderwijs les te geven, maar is vooral gericht op lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Ben je benieuwd voor welke opleidingsvariant jij in aanmerking komt? Kijk dan in ons toelatingsschema.

HBO-instroom

Studenten met een HBO bachelordiploma zijn toelaatbaar tot de masteropleiding, indien zij hebben voldaan aan de eindtermen van de desbetreffende disciplinaire universitaire bacheloropleiding of succesvol het schakelprogramma van de desbetreffende disciplinaire universitaire master hebben afgerond.

Met een HBO-vooropleiding kom je alleen in aanmerking voor de 2-jarige variant van onze opleiding (lerarenopleiding als eerste master, zie hierboven). Je bent dus niet toelaatbaar tot de minor educatie of educatieve module. Je bent pas toelaatbaar tot het schakelprogramma voor de 2-jarige lerarenopleiding als je voldoet aan de HBO-toelatingseisen van de TU Delft.

Aanmelddeadlines

Start: sep feb
Lerarenopleiding als 1e master 30 apr* 15 nov
Lerarenopleiding als 2e master 30 apr 15 nov
Educatieve module 30 apr 15 nov
Educatieve minor info -
Ori√ęntatie Educatie 30 apr 15 nov
Zij-instroomtraject 1 mei 15 nov
Schakelprogramma 15 aug -

* Bij aanmelding na 30 april kunnen we geen plek op een stageschool garanderen en zonder stageplaats kan niet gestart worden met de opleiding