Aanmelding en financiën

Om te starten met de lerarenopleiding doorloop je volgende stappen:

  1. Controleer je toelaatbaarheid op basis van de informatie onder opleidingsvarianten en toelaatbaarheid.
  2. Vul het informatieaanvraagformulier in en upload daarin een kopie van je diploma’s en cijferlijsten.
  3. De toelatingscommissie besluit of je bent toegelaten en onder welke voorwaarden of met welke vrijstellingen je bent toegelaten.
  4. Je maakt een afspraak met de studieadviseur van de opleiding via haar online agenda om je programma en planning te bespreken.
  5. Schrijf je in via de TU Delft procedure voor inschrijving (zie https://www.tudelft.nl/studenten/administratie/inschrijven/). Kies voor de schakelopleiding SEC of voor de masteropleiding Science Education and Communication (code: 68404). Let op: zij-instromers volgen een andere inschrijfprocedure. Je wordt hierover geïnformeerd door de opleidingscoördinator.
  6. De TU Delft hanteert geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e of 3e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt, zie ook Collegegeld en Financiën.
  7. Let op! De track Educatie start een week voor de scholen van het voortgezet onderwijs (regio midden) en wijkt daarmee af van de academische jaarkalender van de TU Delft. Hou deze week dus vrij. Het onderwijs begint in het studiejaar 2023-2024 op dinsdag 15 augustus 2023.
  8. Let op! Na inschrijving ontvang je een NetID om toegang te krijgen tot alle systemen (mail, roosters, studieresultaten e.d.). Als je al eerder een opleiding bij de TU Delft hebt gevolgd, ontvang je dit niet automatisch. Je dient dan opnieuw een NetID aan te vragen via de procedure NetID account.
  9. Het is voor deze opleiding van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Voor iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald is de taaleis ‘TUL-gevorderd’ (toelatingsexamen Academisch Talencentrum Universiteit Leiden), met als cijfer voor spreekvaardigheid minimaal een 7,5 (toelatingsexamen Academisch Talencentrum Universiteit Leiden). Bij twijfel kan de toelatingscommissie je vragen een proefles te geven om je taalvaardigheid vast te stellen.

Voor studenten aan een lerarenopleiding is er in sommige gevallen een tegemoetkoming in de studiekosten beschikbaar. Meer informatie vind je hier.

Financiering

Door een wetswijziging is de Educatieve module aangepast en daarmee ook de financiering.

Voor meer informatie over collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet voor de educatieve module zie hier of duo.nl

Aanmelddeadlines

Start: sep feb
Lerarenopleiding als 1e master 30 apr* 15 nov
Lerarenopleiding als 2e master 30 apr 15 nov
Educatieve module 30 apr 15 nov
Educatieve minor info -
Oriëntatie Educatie 30 apr 15 nov
Zij-instroomtraject 1 mei 15 nov
Schakelprogramma 15 aug -

* Bij aanmelding na 30 april kunnen we geen plek op een stageschool garanderen en zonder stageplaats kan niet gestart worden met de opleiding