Antonia Elisabeth Korvezee

Prof. dr. ir. Antonia Elisabeth Korvezee studeerde in 1922 af aan de TU Delft (toen nog Technische Hoogeschool), Scheikundige Technologie. Na haar afstuderen werkte ze als assistent: eerst op de afdeling analytische scheikunde en van 1924 tot 1938 op het laboratorium van Scheffer. Bij laatstgenoemde promoveerde zij in 1930 cum laude op het proefschrift ‘Koperchloride als katalysator voor het Deacon-proces’. Tussen 1930 en 1932 verbleef Korvezee tweemaal een half jaar in Parijs om aan het bekende laboratorium van Marie Curie onderzoek te doen naar radioactiviteit. In 1935 werd de tijdelijke aanstelling van Korvezee aan de Technische Hogeschool Delft omgezet in een vaste. Kovezee werd tot driemaal toe gepasseerd voor een promotie tot hoogleraar. De afdeling Scheikundige Technologie creëerde hierop voor haar een buitengewoon hoogleraarschap in de theoretische scheikunde, een nieuw vakgebied.

 

Voor Antonia Elisabeth Korvezee is een plaquette geplaatst op de Delftse Alumni Walk of Fame in het Mekelpark omdat zij de eerste vrouwelijke hoogleraar was aan de Technische Hoogeschool.