Hendricus Jacobus van der Maas

Prof. dr. ir. Hendricus Jacobus van der Maas studeerde in 1923 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Maritieme Techniek. Direct daarna begon hij bij de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL) in Amsterdam. In 1925 behaalde hij zijn vliegbrevet. Hij promoveerde in 1929 op het proefschrift “Stuurstandslijnen van vliegtuigen; de bepaling ervan door middel van vliegproeven en hare beteekenis voor de beoordeeling der stabiliteit”. Tot 1937 werden alle nieuwe types verkeersvliegtuig door de RSI gekeurd. Mede door zijn onderzoeken kwam er in 1939 een leerstoel in de vliegtuigbouwkunde bij de afdeling Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde van de TH Delft. Hij werd de eerste hoogleraar in dit vakgebied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van der Maas doceren en onderzoek doen. In 1944 moest hij echter onderduiken nadat hij het studentenverzet had gesteund. Meteen na de bevrijding werd Van der Maas benoemd tot rector magnificus van de TH Delft. Zijn afdeling Vliegtuigbouwkunde, waarvan hij voorzitter-beheerder bleef, kreeg een eigen gebouw met laboratoria en windtunnels. In 1952 werd de Advisory Group for Aeronautical Research and Development (AGARD) opgericht als onderdeel van de NAVO. Van der Maas was medeoprichter en bleef Nederlands gedelegeerde tot 1971. In 1957 was hij medeoprichter van het International Council for the Aeronautocal Sciences (ICAS). Zijn verdiensten voor wetenschap en techniek werden beloond door zijn verkiezing, in 1959, tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW.

 

Van der Maas krijgt deze award voor zijn uitzonderlijke loopbaan als gerenommeerd scheepbouwkundig en vliegtuigbouwkundig ingenieur.