Johannes Theodoor Thijsse

Prof. ir. Johannes Theodoor Thijsse studeerde in 1917 af aan de TU Delft (toen de Technische Hoogeschool), Civiele Techniek. Na zijn studie kwam hij in 1918 in dienst van de Staatscommissie Zuiderzee. In 1920 werd hij ingenieur bij de Dienst der Zuiderzeewerken. In 1927 richtte de Rijkswaterstaat en de Technische Hogeschool Delft het Waterloopkundig Laboratorium op met Thijsse als hoofd. In 1938 kreeg Thijsse ook een aanstelling als buitengewoon hoogleraar in de theoretische en experimentele hydraulica te Delft. Thijsse werd beschouwd als autoriteit op het gebied van de hydraulica en waterbouwkunde. In 1953 nam hij zitting in de Deltacommissie. In het rapport van de commissie dat leidde tot het Deltaplan nam hij bijdrage IV.1 van deel 5 voor zijn rekening, met daarin de beschrijving van het 'Deltamodel', het schaalmodel van de Nederlandse delta zoals dat bij het laboratorium was nagebouwd.

 

Thijsse krijgt deze award voor zijn prestaties als gerenommeerd waterstaatkundig ingenieur en voor zijn functie als hoofd van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft.