A.R. (Arend) Jonkman MSc

A.R. (Arend) Jonkman MSc

Profiel

1M Homes

1M Homes

Biografie

Na studies Planologie (BSc) en Urban Studies (Research MSc) aan de Universiteit van Amsterdam is Arend Jonkman in 2019 gepromoveerd aan dezelfde universiteit op het proefschrift getiteld Distributive Justice of Housing in Amsterdam. Dit promotieonderzoek gaat over de verdelingsrechtvaardigheid die het gevolg is van beleid van en praktijk in de volkshuisvesting. Hoe is woonruimte verdeeld tussen groepen huishoudens en over delen van de stad? En hoe kan deze verdeling gewaardeerd worden aan de hand van verschillende rechtvaardigheidsbegrippen?

In 2018-2019 was hij verbonden aan de Wageningen University & Research als onderzoeker en docent ruimtelijke planning. Met het project Grond voor wonen is onderzoek gedaan naar de manier waarop verschillende gemeenten instrumenten van grondbeleid inzetten om verschillende (en soms tegenstrijdige) woningbouwdoelstelling te behalen.

In de huidige rol als postdoconderzoeker voor het 1M Homes-initiatief wordt, in samenwerking tussen de vier afdelingen binnen de faculteit Bouwkunde, onderzoek gedaan naar de huidige woningnood en oplossingen. De woningbouw- en verstedelijkingsopgave is zeer complex, doordat verschillende waarden samenkomen. Het gaat niet alleen over het zo snel mogelijk bouwen van zoveel mogelijk woningen. Duurzaamheid, klimaatbestendigheid en inclusiviteit zijn ook van belang. Hoe kunnen de verschillende waarden verenigd worden door nieuwe manieren van samenwerking, organisatievormen, financieringsconstructies, productiemethoden, woonconcepten en ontwerpen?

Lees meer

Publicaties