E.J.M. (Mirjam) Blokker

E.J.M. (Mirjam) Blokker

Profiel

Biografie

Mirjam Blokker werkt sinds 2003 bij KWR Water Research Institute als onderzoeker in het team drinkwaterinfrastructuur. Sinds begin 2020 is zijn een dag in de week verbonden aan de TU Delft.
Mirjam deed haar MSc aan de TU Delft in technische natuurkunde, met haar scriptie over optica. Daarna werkte ze in glasvezeltelecommunicatie bij Lucent Technologies (Bell Labs), in het Nederlandse ontwikkelteam. Na het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2002, namen in 2003 de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden op het gebied van telecommunicatie af en werd de Nederlandse vestiging gesloten. Mirjam stapte over naar een andere branche, richtte zich meer op onderzoek dan op ontwikkeling en ging aan de slag bij onderzoeksinstituut KWR. Tussen 2006 en 2010 werkte Mirjam bij KWR aan een proefschrift bij de TUD afdeling waterbeheer.

Expertise

Mirjam is een expert in watervraagmodellering (SIMDEUM) en de toepassing daarvan in waterkwaliteitsmodellering in het drinkwaterdistributienetwerk. Sinds de lancering is SIMDEUM op grote schaal toegepast en wordt het erkend als een uniek hulpmiddel om realistische drinkwatervraag en afvalwaterlozingen te verkrijgen. De realistische tijdreeksen kunnen vervolgens worden toegepast in hydraulische modellen (zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts) om het effect op stroming, druk en waterkwaliteit te bestuderen.
Mirjam heeft expertise in een breed scala van waterkwaliteitsmodellering in het drinkwaterdistributiesysteem - variërend van fysiek (temperatuur, sediment / bruikn water), tot chemisch (lood, PAK, chloor), tot microbieel (QMRA, microbiële groei).
Door lid te worden van de TU Delft wordt dit onderzoek uitgebreid, bijvoorbeeld met toepassingen in nieuwe gebieden, zoals in het gebouw en in het riool.

Lees meer

Publicaties

/* */