Ir. J.S.J. Koolwijk

profiel

Fascinatie

Bouwprojecten worden steeds complexer. De kennis die nodig is om bouwprojecten te realiseren neemt steeds meer toe en raakt steeds verder verspreid over een groot aantal verschillende experts. Deze experts moeten samen worden gebracht in een zogenaamd cross-functioneel team en in staat worden gesteld om in gezamenlijkheid tot het gewenste eindproduct te komen. Alleen wanneer de kennis van deze experts wordt gebruikt en geïntegreerd, zal met tot het gewenste eindresultaat komen.

Mijn fascinatie gaat uit naar hoe je verschillende experts, zoals een architect, ingenieur en aannemer, effectief kunt laten samenwerken aan een bouwproject. Ik kijk hierbij naar de samenwerking tussen de mensen onderling en de (project)organisatie waarin deze mensen moeten functioneren. Mijn onderzoek richt zich daarom op factoren die (1) de samenwerking tussen mensen beïnvloed, (2)  factoren die mate van (keten)integratie tussen bedrijven bepalen, en (3) de interactie tussen samenwerking en integratie.

Sleutelwoorden

Mijn onderzoek laat zich kenmerken door de volgende sleutelwoorden: Samenwerking tussen mensen, Cross-functionele teams, Gedeeld leiderschap, Ketenintegratie, Geintegreerde project systemen.

Ervaring

Ik ben onderzoeker en adviseur op het gebied van integrale samenwerking tussen bedrijven en personen in de bouw. Mijn onderzoek richt zich met name op de sociaalpsychologische en organisatorische factoren die bijdragen aan de team- en projectprestaties.

Naast mijn werk aan de TU-Delft ben adviseur op het gebied van ketensamenwerking.  In nauwe samenwerking met Noorderberg & Partners helpen wij bedrijven bij het inrichten en richten (verandermanagement) van de organisaties die project overstijgend willen samenwerken aan grote renovatieprojecten.

De afgelopen jaren heb ik een grote verscheidenheid van onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgever, zoals ministeries, aanbestedende diensten, woningcorporaties en aannemers. Ik ben auteur van wetenschappelijke- en vakpublicaties, en een aantal boeken.

Ik ben docent op het gebied van projectorganisatie, projectontwikkeling, team effectiviteit, gedeeld leiderschap en methoden en technieken (BSc. & MSc.). Ik begeleid 5 tot 10 afstudeerders per jaar.

Ik reviewer bij journals als Energy Efficiency (ENEF) en het Lean Construction Journal.

In mijn vrije tijd ben ik RVC lid bij Woningbouwvereniging Beter Wonen en trainer van F-pupillen (voetbal).

In het verleden ben ik werkzaam geweest als projectontwikkelaar (woningen & retail) en aanbestedingsmanager (rail). Ik ben opgeleid aan de TU-Delft, Bouw- en Vastgoedmanagement.


publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2005 - Real Estate & Housing Development I
2006 - Real Estate & Housing Development I
2006 - Architectual Practice
2010 - Ontwerpproject 5 - Real Estate & Housing
2010 - Design & Construction Management
2011 - Ontwerpproject 5 - Real Estate & Housing
2011 - Design & Construction Management
2013 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2012 - Design and Construction Management
2012 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2014 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2012 - Ontwerpproject 5 - Real Estate & Housing
2017 - Re-design: from area to building block
2016 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - AC2 – Empirische Onderzoekstechnieken voor Bouwkunde
2018 - Re-design: complex redevelopment projects