K.N.C. (Neyfel) Çerçi PDEng

K.N.C. (Neyfel) Çerçi PDEng

Profiel

Biografie
Neyfel, die in september 2020 zijn doctoraat afrondde aan de Osmaniye Korkut Ata Universiteit, begon in december 2020 te werken aan de Tarsus Universiteit. Vanaf augustus 2023 zet hij zijn onderzoek voort als gastonderzoeker aan TU Delft. Naast het onderzoeken en ontwikkelen van thermische systemen wordt er ook onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van hernieuwbare energiebronnen in bestaande thermische systemen. Hij ontwikkelt modellen van thermische systeemapparatuur met behulp van experimentele, theoretische, numerieke, kunstmatige intelligentie-methoden of hun combinaties, en voert pre-ontwerp, simulatie en dynamische energieanalyses van systemen uit.

Expertise
Airconditioning, sorptiewiel, drogen, warmtepomp, thermische isolatie en zonne-energie, hernieuwbare energie

Lees meer

Publicaties