Prof.dr.ir. P.J.M. (Peter) van Oosterom

profiel

Biografie

Peter van Oosterom was de eerste student ooit die het ir-diploma Technische Informatica van de TU Delft (1985) ontving. In 1990 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Reactive Data Structures for GIS. Oxford University Press heeft een herziene en bijgewerkte versie van het proefschrift gepubliceerd. Van 1985 tot 1995 was hij informaticus bij het TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium, Den Haag, waar hij onderzoek deed op het gebied van ruimtelijke databases in de context van verschillende GIS-toepassingen. Een belangrijk project was het ontwerp en de ontwikkeling van een GIS gebaseerd op het open DBMS Postgres (University of California, Berkeley). Het systeem heet GEO ++ en is ontwikkeld in samenwerking met TNO Instituut voor Zintuig Fysiologie (Tom Vijlbrief). Hij was van 1995 tot 1999 senior informatiemanager bij het Nederlands Kadaster, waar hij verantwoordelijk was voor het ontwerp van het nieuwe informatiemodel voor het vernieuwde landmeetkundig en kadastraal informatiesysteem (LKI).

In 1999 werd Peter van Oosterom benoemd tot hoogleraar GIS-technologie aan de TU Delft, en sinds 2013 onderdeel van de Faculteit Bouwkunde. Sinds oprichting op 12 november 2012, is hij is de wetenschappelijk directeur van het Joint Research Centre on Spatial Information ( JRC-SI) van de TU Delft en Wuhan University. Hij geeft les in de MSc Geomatics en de MSc GIMA (gezamelijk onderwijs door Universiteiten van Utrecht, Enschede, Wageningen en Delft).

Binnen het onderzoeksgebied 3D Cadastre staat hij volgens Google wereldwijd op de eerste plaats op basis van citaties. Op drie andere relevante onderzoeksgebieden is hij respectievelijk de nummer één (tweemaal) en nummer twee gerangschikt wetenschapper ter wereld : ‘Land Administration’, ‘Map Generalization’ and ‘Point Clouds’.

Peter heeft het Geo-Database Management Center (GDMC) opgericht, dat op 15 november 2000 is geopend binnen de TU Delft. Het GDMC-onderzoek concentreert zich op het thema geo-DBMS in samenwerking met de Geo-ICT-industrie. Nauwe samenwerking met Oracle (topologiestructuur, 3D-geometrie, puntenwolk) en Bentley (3D-modellering, indoorpositionering) heeft geresulteerd in belangrijke industriële innovaties en in twee gevallen tot patenten. Verder heeft hij significant bijgedragen aan het ontwerp van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa (INSPIRE) via actieve deelname aan het INSPIRE-kernteam ‘gegevensspecificatie & harmonisatie’ en de INSPIRE-thematische werkgroep ‘kadastrale percelen’. Op mondiaal internationaal niveau leidde hij de ontwikkeling van de innovatieve standaard ISO 19152 LADM ‘land administratie  domeinmodel’ in de rol van ontwerper van informatiemodellen en co-editor van de standaard (met Chrit Lemmen). Hij leidde verschillende consortia van onderzoeksprojecten, zoals 3D-topografie en goed bruikbare vario-schaal mobiele kaarten, die beide de Nederlandse Geo-innovatieprijs ontvingen in de categorie ‘Wetenschap’. Hij leidde het Massive Point Cloud-onderzoeksprojectconsortium, dat in 2015 de grootste online interactieve 3D-puntenwolkviewer ter wereld ontwikkelde:  http://ahn2.pointclouds.nl.

vakken
2006 - Geo DBMS
2009 - Geo Database Management Systems
2008 - Geo Database Management Systems
2010 - Geo Database Management Systems
2011 - Geo Database Management Systems
2013 - Geoweb Technology
2012 - Geoweb Technology
2012 - Geo Database Management Systems
2014 - Geo Database Management Systems
2014 - Geoweb Technology
2015 - Geo Database Management Systems
2015 - Geoweb Technology
2013 - Geo Database Management Systems
2016 - Geo Database Management Systems
2016 - Geoweb Technology
2017 - Geo Database Management Systems
2017 - Geoweb Technology
2018 - Geo Database Management Systems
2018 - Geoweb Technology
2019 - Geo Database Management Systems
2020 - Geo Database Management Systems
2019 - Urban Information Systems
2019 - Urban Information Systems
nevenwerkzaamheden
(Bestuurs) lid commissie, stichting, vereniging, stuur- of klankbordgroep - Fédération Internationale des Géomètres (FIG)

2020-01-01 - 2022-01-01

Advisering/onderzoek en overig

(Bestuurs) lid commissie, stichting, vereniging, stuur- of klankbordgroep - Geographical Information Management and Applications (MSc GIMA)

2020-09-01 - 2022-09-01

Advisering/onderzoek en overig